14 czerwca, 2017

XXII PLD: Czy poinformowałeś pracowników tymczasowych o danych kontaktowych Agencji?

Dzisiaj (14 czerwca) mija termin zawiadomienia wszystkich pracowników i zleceniobiorców tymczasowych o danych kontaktowych do Agencji zgodnie z nowa ustawą, która weszła w życie 01.06.2017 Art. 13 dodano ust. 2a i 2b (po zmianie ustawy)  dane kontaktowe z agencją:
2a. Agencja pracy tymczasowej przekazuje pracownikowi tymczasowemu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, informacje umożliwiające mu bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej, dotyczące adresu miejsca kontaktu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, a także dni i przedziału godzinowego, kiedy możliwy jest taki kontakt. Informacje przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej.  2b. O każdej zmianie informacji, o których mowa w ust. 2a, agencja pracy tymczasowej informuje pracownika tymczasowego nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, w sposób określony w ust. 2a zdanie drugie.
W związku z tym zapraszamy na XXII Pracownię Legalnego Delegowania, którą poświęcimy nowym obowiązkom pracodawców, w tym pracodawców użytkowników korzystających z agencji zatrudnienia. Dwoje praktyków – Marta Zięba-Szklarska i Piotr Stolarczyk  - podzielą się opracowaniem w zakresie zmian, które weszły w życie 01.06.2017 oraz które wejdą w życie od 01.01.2018, doświadczeniem we wdrażaniu zmian w Agencjach i u Pracodawców Użytkowników, praktycznymi rozwiązaniami oraz wpływem zmian w obszarze ochrony danych osobowych.

Podczas Pracowni poznamy odpowiedzi na pytania:

  1. Jak poinformować kandydata na pracownika tymczasowego o warunkach zatrudnienia, nie ujawniając tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy użytkownika?
  2. Czy agencja zatrudnienia może wymagać od pracodawcy użytkownika ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową?
  3. Jak prawidłowo skonstruować umowę o outsourcing, czy to w ogóle jest możliwe?
  4. Jakie rozumienie pojęcia pracodawcy przyjmować na potrzeby zatrudnienia tymczasowego?
  5. Praca tymczasowa, a umowa o pracę na czas nieokreślony – czy to się wyklucza?
  6. Właściwość sądu - co zrobić, aby pracownik kierował roszczenia do sądu właściwego dla agencji zatrudnienia?
  7. Pączkowanie agencji zatrudnienia, a pączkowanie pracodawców -  o co chodzi?
  8. Zlecenie, a praca tymczasowa – czy to się przypadkiem nie wyklucza?
… i wiele innych.

​Drugim tematem będą jak zawsze najnowsze wiadomości z Brukseli na temat rewizji dyrektywy.

Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla członków IMP. UWAGA! W każdej Pracowni jedno miejsce jest dostępne dla osób spoza członków Stowarzyszenia! PLD odbędzie się 23 czerwca w Krakowie. Zapisy. Kontakt i pytania: joanna.jankowska@inicjatywa.eu +48 668 681 945  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ