31 października, 2018

Polska Izba Gospodarcza w Niemczech zaprasza na konferencję (22-23.11.2018 w Bad Saarow)

W dniach 22-23 listopada 2018 r. w Bad Saarow odbędzie się konferencja Delegowanie pracowników wobec zmian regulacji prawnych oraz zaostrzania przepisów.

Konferencję organizuje Polska Izba Gospodarcza w Niemczech we współpracy z Polską Izbą Handlową w Niderlandach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Izby. Program konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
  • praktyczne znaczenie rewizji dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
  • praktyczne znaczenie planowanych zmian Rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i Rozporządzenia (WE) Nr 987/2009
  • delegowanie pracowników będących obywatelami państw trzecich (spoza UE)
  • transgraniczne użyczanie pracowników
  • zmiany w polskim systemie podatkowym po 1 stycznia 2019 r., w szczególności dotyczące działalności transgranicznej.
Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, m.in. Poseł Danuta Jazłowiecka, przedstawiciele organów kontrolnych oraz instytucji zabezpieczenia społecznego z Niemiec i Polski. Nie zabraknie także praktycznego podejścia ze strony prawników specjalizujących się w kwestiach transgranicznego świadczenia usług. Poniżej szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy. Program Zgłoszenie Wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki. Zgłoszenia można przesyłać do 19 listopada. JJ

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ