05 stycznia, 2021

Polsko-niemieckie warsztaty online nt. delegowania obywateli Ukrainy do Niemiec. Zapraszamy!

LIX Pracownia Legalnego Delegowania

Pierwszą Pracownię Legalnego Delegowania w 2021 roku poświęcimy tematyce delegowania obywateli państw trzecich (spoza UE) do Niemiec. Gościem specjalnym Pracowni będzie mec. Steffen Pasler, którego mogliśmy gościć w Krakowie przy okazji kilku edycji Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Wspólnie z mec. Paslerem Pracownię poprowadzą dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa. Warsztaty odbędą się online, za pośrednictwem platformy Zoom, w języku polskim i niemieckim.

Z wizą czy bez? Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec

Pracownia będzie podzielona na cztery części. Część I dr Marcin Kiełbasa Legalne zatrudnienie i legalny pobyt w Polsce - warunki wstępne delegowania cudzoziemców Część II mec. Steffen Pasler
 1. Warunki legalnego zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terytorium Niemiec
 2. Warunki delegowania obywateli Ukrainy do Niemiec przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce
 3. Formalności jakie należy spełnić aby delegować do Niemiec ukraińskiego fachowca: wymagania prawa niemieckiego i prawa UE
 4. Najnowsze działania niemieckiego wymiaru sprawiedliwości w sprawie usług opieki domowej w Niemczech: - Wyrok Regionalnego Sądu Pracy Berlina-Brandenburgii w sprawie czasu pracy i wynagrodzenia bułgarskiej opiekunki - Działania prokuratury w Görlitz w sprawie nielegalnego zatrudniania opiekunek z Ukrainy
Część III dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa
 1. Ubezpieczenie społeczne ukraińskich pracowników delegowanych
 2. Delegowanie cudzoziemców - co mówi prawo i orzecznictwo unijne?
Część IV Sesja pytań i odpowiedzi Pytania do prelegentów nadesłane z wyprzedzeniem będą miały pierwszeństwo. Można je przesyłać w j. polskim lub niemieckim na adres kontakt@inicjatywa.eu. Pytania już nadesłane:
 1. Jakie dokumenty musi mieć przy sobie obywatel Ukrainy by został uznany przez niemieckie władze za pracownika legalnego? Czy wystarczy paszport biometryczny i A1?
 2. Wyjątki od warunków zatrudniania cudzoziemców wynikających z Rozporządzenia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie zatrudniania cudzoziemców (BeschV)?
 3. Czy praca w ramach ruchu bezwizowego zwalnia także z wizy Vander Elst?
 4. Który termin jest właściwy: do 90 dni w ciągu 12 miesięcy czy w ciągu 180 dni?
 5. Jak odwołać się od zakazu wjazdu do DE wbitego w paszporcie?

Gość specjalny: mec. Steffen Pasler

Prawnik, adwokat od 1998, właściciel kancelarii prawnej ETL Rechtsanwälte. Certyfikowany specjalista w zakresie problematyki zatrudnienia oraz prawa pracy, jak również prawa handlowego. Posiada duże praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu w postępowaniach sądowych i kontrolnych oraz doradztwie dla pracodawców, w szczególności z branży opieki domowej oraz firm świadczących usługi transgraniczne. Obecnie głęboko zaangażowany w problematykę zatrudnienia cudzoziemców z państw trzecich. Wielokrotny prelegent Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy.

Informacje praktyczne

LIX Pracownia Legalnego Delegowania odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom w piątek 29 stycznia 2021 r. w godzinach 11:00-14:00. Część prowadzona przez mec. Steffena Paslera będzie tłumaczona symultanicznie z niemieckiego na polski. Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy i 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie. Zgłoszenia można przesyłać do 25 stycznia przez formularz dostępny tutaj lub mailowo na adres kontakt@inicjatywa.eu. Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska uczestników, ich adresy mailowe oraz dane do faktury/nazwę reprezentowanej instytucji. Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ