24 lipca, 2022

Poprawka ELMI do specustawy pomocowej UA stała się prawem

Prezydent podpisał ustawę o zmianie specustawy pomocowej UA, zawierającą poprawkę o którą od początku zabiegał nasz Instytut!

Interwencja ELMI (również z pomocą Lewiatana) doprowadziła do tego, iż prawem stał się nowy art. 11 ust. 3 specustawy, który modyfikuje istniejący art. 11 ust. 2 specustawy, który pozbawiał uprawnień obywateli Ukrainy (i ich małżonków), którzy wyjechaliby z Polski na powyżej 1 miesiąca.

Nasza poprawka „wyjmuje” spod ww. sankcji pracowników delegowanych przez polskich pracodawców (osoby skierowane „do wykonywania pracy lub usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”).

Istotności naszej poprawce dodaje również fakt, iż w tej samej ustawie zmieniającej zaostrzono regulacje mające na celu identyfikowanie przypadków potencjalnego pozbawienia niektórych uprawnień w związku z wyjazdem obywatela Ukrainy (i małżonka) z Polski na powyżej 1 miesiąca (nowy art. 26 ust. 3a – 3f ustawy – s. 6 w pliku). Bez naszej poprawki ukraińscy pracownicy oddelegowani na powyżej 1 miesiąca mogliby być zatem jeszcze łatwiej identyfikowani i pozbawiani uprawnień.

Art. 11 ust. 3 – wszedł w życie z dniem dzisiejszym. W załączeniu przedstawiamy Państwu całość ustawy zmieniającej z zaznaczoną naszą poprawką (s. 3 w pliku).

Do pobrania:

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ