21 czerwca, 2017

Poseł Jazłowiecka: Polska niepotrzebnie deklaruje chęć ustępstw

15 czerwca w Luksemburgu Polska zasygnalizowała możliwość wycofania sprzeciwu wobec unijnych przepisów dotyczących pracowników delegowanych w zamian za ustępstwa dotyczące transportu międzynarodowego.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki mówił, że Polska mogłaby rozważyć przyjęcie propozycji w sprawie pracowników delegowanych, jeśli w zamian odrzucone zostałyby pomysły dotyczące firm działających w sektorze transportu międzynarodowego. Według Danuty Jazłowieckiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego, jest za wcześnie na mówienie o ustępstwach, bo właśnie teraz możemy coś ugrać - zarówno w kwestii delegowania, jak i w przedstawionym ostatnio przez KE  pakiecie mobilności, który uderza w naszych przewoźników. Pakiet mobilności wywołał sprzeciw dużej grupy państw (w tym Hiszpanii i Portugalii), które mogą stać się sojusznikami Polski w walce z zaostrzaniem zasad delegowania pracowników. Jazłowieckiej nie podoba się także wymiana na zasadzie "odpuszczamy kwestię delegowania w zamian za...".
To wbrew wszelkim zasadom negocjacji. Dlaczego mamy poświęcać polskich pracowników wyjeżdżających za granicę na budowy, polskich pracowników zatrudniających się w szklarniach, pielęgniarki czy opiekunki, by ocalić transportowców? Czy sektor budownictwa, rolnictwa jest gorszy od kierowców? 
- pyta Jazłowiecka. Zdaniem pani poseł Polska nie powinna publicznie ujawnić swojego stanowiska negocjacyjnego, bo wykorzystają to inne kraje UE.
To, co się stało, utrudni  w dodatku rokowania w Parlamencie Europejskim, które równolegle toczą się w sprawie delegowania. To po prostu zaszkodzi Polsce
- uważa Jazłowiecka. Jak alarmuje poseł Jazłowiecka, zapowiadanie ustępstw "wytrąca argumenty z rąk eurodeputowanym, którzy pracują nad korzystnym dla Polski rozwiązaniem". Prawdopodobnie w październiku na sesji plenarnej PE dojdzie do głosowania w sprawie pracowników delegowanych. W tym samym miesiącu zostanie podjęta próba uzgodnienia stanowiska w Radzie UE. A to oznacza, że jeszcze w tym roku dowiemy się, czy Polska zdoła się utrzymać na rynku usług we Francji, w Niemczech i innych krajach Europy Zachodniej, czy raczej zwycięży protekcjonizm. Uwaga IMP. Poseł Jazłowiecka od samego początku bierze aktywny udział w pracach związanych z propozycją Komisji Europejskiej w sprawie nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Konsultowała się w tej sprawie z pracodawcami i pracownikami, zorganizowała konferencję think tanków w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Celem podejmowanych przez Panią Poseł inicjatyw było lepsze poznanie problemów firm i ich pracowników, rezultatów badań empirycznych oraz opinii ekspertów – prawników, ekonomistów i badaczy z europejskich ośrodków akademickich w kontekście planowanej zmiany dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników.
Źródło: RMF24

Aktualne wyzwania i problemy w zakresie delegowania pracowników będą  szczegółowo omawiane podczas V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, który odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2017 roku w Krakowie.

WG

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ