05 maja, 2023

Posting Lab „Pijana opiekunka – i co dalej?”. Zapraszamy 19 maja do Wrocławia

85. Posting Lab – warsztaty stacjonarne i online

Zapraszamy na 85. Posting Lab, który odbędzie się już w piątek 19 maja w godzinach 12.00-15.00. Pracownię poprowadzi dr Marek Benio i mec. Tomasz Marczek w formacie hybrydowym. Na część stacjonarną zapraszamy na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Pracownię adresujemy do przedsiębiorców i menadżerów świadczących usługi za granicą, przede wszystkim w Niemczech. Zapraszamy również przedstawicieli innych usług. Spotkanie opiera się na wzajemnym uczeniu się i transferze wiedzy. Dlatego adresujemy je również do środowiska akademickiego oraz pracowników administracji publicznej, w szczególności instytucji zaangażowanych w transgraniczne świadczenie usług, jak ZUS i PIP. Na tej pracowni szczególnie mile widziani będą przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości.

Program

Pijana opiekunka - i co dalej? Uśmiechnąłeś się czytając tytuł najbliższej pracowni? Tymczasem w usługach transgranicznych to problem poważniejszy, niż myślisz. Przedstawimy skutki prawne, finansowe, wizerunkowe i społeczne alkoholu w miejscu pracy, które jest także miejscem zamieszkania. Podczas dyskusji na podstawie rzeczywistych przykładów dobrych i złych praktyk, podejmiemy próbę wypracowania standardów zapobiegania i rozwiązywania problemu alkoholu w usługach transgranicznej opieki domowej.

 1. Ramy prawne dla obowiązku trzeźwości przy wykonywaniu usługi/pracy/zlecenia w Polsce i w Niemczech na tle przepisów unijnych, m. in.:
  - Niesłuszne oskarżenie,
  - Postępowanie dowodowe,
  - Wezwanie policji,
  - Potrącenie wynagrodzenia, kary umowne,
  - inne skutki finansowe
 2. Problematyka pozaprawna:
  - Rozmowa z opiekunem/ką
  - Rozmowa z rodziną podopiecznego i z pośrednikiem,
  - Trzeźwość jako element szkolenia,
  - mediacje
  - programy naprawcze
 3. Standardy w zapobieganiu i w rozwiązywaniu sytuacji spornych i kryzysowych związanych z alkoholem.

Prowadzący

Mec. Tomasz Marczek - adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej podmiotów świadczących usługi w Unii Europejskiej. Znawca prawa niemieckiego z bogatym doświadczeniem zawodowym w branży usług opieki domowej. Współtwórca programu standaryzacji usług opieki domowej zainaugurowanego w 2023 r. przez Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej [PSOD]. 

Dr Marek Benio – prawnik i ekonomista. Współtwórca i Wiceprezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy. Nauczyciel akademicki. Ekspert w dziedzinie delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług w UE.

Informacje praktyczne

85. Posting Lab odbędzie się w formacie hybrydowym w piątek 19 maja w godzinach 12:00-15:00. Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (liczba miejsc ograniczona).

Sala Unicorn
inQUBE – Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Wielka 67
53-340 Wrocław

Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie.

Mapka kampusu

Na zgłoszenia czekamy do 15 maja. Prosimy je przesyłać wyłącznie na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu z dopiskiem czy zamierzają Państwo uczestniczyć stacjonarnie czy on-line na platformie zoom. Potwierdzimy uczestnictwo w wiadomości zwrotnej.

Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem odpowiemy w pierwszej kolejności.

Pracownia organizowana przez kierunek International Business Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Europejski Instytut Mobilności Pracy w Krakowie w ramach projektu Postcare 2.0 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Gości nas Wrocław

Krótko po pracowni, o 16:00 zapraszamy na spacer po Wrocławiu. Państwa przewodnikiem będzie Norbert Kulpiński, przewodnik po Wrocławiu z ponad 15 letnim doświadczeniem. Pasjonat Wrocławia i Dolnego Śląska, którego wiedzy dorównuje jedynie lekkość wypowiedzi. Proszę zarezerwować 3 godziny.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ