05 listopada, 2021

Posting Lab: Zarzut ukrytego zatrudnienia w prawie francuskim. Zapraszamy!

Zapraszamy na 68. Posting Lab

Zapraszamy na listopadowe warsztaty online z cyklu Posting Lab wszystkich, którzy delegują do Francji lub noszą się z tym zamiarem. Pracownię poprowadzą mec. Marta Bledniak, mec. Lidia Mailliet-Woźniak oraz dr Marcin Kiełbasa, a moderatorem spotkania będzie dr Marek Benio. Pracownia odbędzie się online, za pośrednictwem platformy Zoom, w języku polskim.

Program

1. Kiedy delegowanie pracowników do Francji może być uznane za przestępstwo przez francuskie organy? 2. Pojęcie ukrytego zatrudnienia [travail dissimulé par dissimulation d’activité] i jego związek ze zwyczajową, stałą i ciągłą działalnością bez zarejestrowania we Francji. 3. Jak się zabezpieczyć przed zarzutem ukrytego zatrudnienia – przed wysłaniem pracowników do Francji? 4. Jak się zachować, gdy podczas wykonywania usługi lub po jej zakończeniu postawiony zostanie zarzut ukrytego zatrudnienia? Jak reagować na pisma od władz francuskich? 5. (Ponowne) wyjaśnienie praktycznych skutków ukarania w trybie postępowania administracyjnego i w trybie karnym. 6. Kto ponosi odpowiedzialność i jakie są sankcje w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu karnym? 7. Kiedy zarejestrowanie przedsiębiorstwa we Francji nie chroni przed zarzutem ukrytego zatrudnienia? Jakie mogą być jego skutki w praktyce? 8. Wskazówki płynące z Okólnika dla francuskiej Inspekcji Pracy z 2021 r. w sprawie delegowania pracowników. 9. Relacja prosto z francuskiego sądu - praktyczne wskazówki z doświadczeń polskich usługodawców. 10. Pytania uczestników. 11. Podsumowanie.

Prelegenci

mec. Marta Bledniak - adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Tuluzie (biuro w Monachium i Tuluzie), przez kilka lat współpracowała z kancelariami adwokackimi w Paryżu, w Tuluzie i w Hamburgu, członek Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy. mec. Lidia Mailliet -Woźniak - adwokat dysponujący doświadczeniem w zakresie mediacji (collaborative law) oraz członek Francuskiego Stowarzyszenia Mediacji (Association française de droit collaboratif), mec. Lidia Mailliet -Woźniak jest także wykładowcą prawa prywatnego międzynarodowego na Uniwersytecie SUD TULON -VAR, członek Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy.

Informacje praktyczne

68. Posting Lab odbędzie się za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom w poniedziałek 22 listopada 2021 r. w godzinach 11:00-14:00. Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie. Zgłoszenia można przesyłać do środy 17 listopada 2021 r. przez formularz dostępny tutaj lub mailowo na adres izabela.mastalerz@labourinstitute.eu. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ