12 września, 2022

Powierzenie pracowników w Niemczech. Zapraszamy na 79. Posting Lab online!

79. Posting Lab – warsztaty online

Zapraszamy na Posting Lab, który odbędzie się w piątek 30 września w godzinach 11.00-14.00. Pracownię poprowadzi dr Paweł Polaczuk online na platformie zoom. Adresatami warsztatów Posting Lab są podmioty współpracujące z przedsiębiorcami niemieckimi na rynku niemieckim, w tym prawnicy, specjaliści HR, kierownicy regionalni odpowiedzialni za wykonanie usług oraz dyrektorzy sprzedaży odpowiedzialni za rynek niemiecki, pracownicy ZUS, inspektorzy pracy, pracownicy akademiccy.

Tematyka

Praca tymczasowa w rozumieniu AÜG to stałe zatrudnianie pracowników przez pracodawcę w ramach jego działalności gospodarczej w celu czasowego powierzenia ich osobom trzecim w celu wykonania pracy. W strukturze relacji między pracownikiem, jego pracodawcą a pracodawcą użytkownikiem kryją się pułapki jak choćby ta, że ocena, czy doszło do powierzenia pracowników dokonuje się zasadniczo w oparciu o kryteria istnienia stosunku pracy, który przecież – mimo integracji pracownika z przedsiębiorstwem pracodawcy użytkownika oraz podporządkowania kierownictwu pracodawcy użytkownika – z reguły nie dochodzi do skutku.

Prawo pracodawcy-użytkownika do żądania świadczenia pracy przez pracownika wywodzone jest z umowy między pracodawcą a pracodawcą-użytkownikiem. Oddziaływa to na odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy-użytkownika (odpowiedzialność pracownika kształtuje się odmiennie od odpowiedzialności deliktowej). Ale wiąże się z tym także ustawowy zakaz powierzenia pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę ze wszystkimi tego konsekwencjami. Wynikające z tego zakazy nie zawsze są jasne w złożonych strukturach umownych przedsięwzięć realizowanych z pomocą pracy na rzecz osoby trzeciej. Z drugiej strony przyjęta przez niemieckiego prawodawcę konstrukcja powierzenia pracowników doprowadziła do zaaprobowania przez Federalny Sąd Pracy innych, nieobjętych ustawą o powierzeniu pracowników, form pracy na rzecz osoby trzeciej.

Program

  1. Omówienie struktury stosunków umownych między pracodawcą i pracodawcą-użytkownikiem oraz pracodawcą,
  2. Zasady kształtowania umów o pracę z pracownikami tymczasowymi (doktryna i judykatura)
  3. Zakazy wynikające z wymogu umowy o pracę (doktryna i judykatura),
  4. Inne, dozwolone formy świadczenia pracy na rzecz osoby trzeciej (także wskazówki praktyczne dotyczące postanowień w umowach z niemieckimi kontrahentami),
  5. Skutki naruszenia tych zakazów dla zmiany w strukturze powiązań umownych (judykatura),
  6. Praktyczne wytyczne organów kontrolnych sprawie pracy tymczasowej.

Informacje praktyczne

79. Posting Lab odbędzie się online na platformie zoom w piątek 30 września w godzinach 11:00-14:00. Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie.

Na zgłoszenia czekamy do 26 września. Wyjątkowo prosimy je przesyłać wyłącznie na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu lub izabela.mastalerz@labourinstitute.eu. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!

 

O Europejskim Instytucie Mobilności Pracy

Europejski Instytut Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ