21 października, 2013

Pracodawcy solidarnie z Inicjatywą Mobilności Pracy

21 października w Gdańsku reprezentujący Inicjatywę Katarzyna Wróblewska oraz Stefan Schwarz  spotkali się z reprezentacją dwóch organizacji pracodawców – Pracodawców Pomorza oraz Pracodawców RP. Przedmiotem rozmowy były zagrożenia dla polskich przedsiębiorców płynące z przyjęcia dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników. Inicjatywa zyskała wsparcie kolejnej organizacji, która od teraz solidarnie będzie wspierać IMP w dalszych działaniach. Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu Pani Katarzyny Wróblewskiej, członkini Inicjatywy, reprezentującej również Global Care, firmę specjalizującą się w opiece nad seniorami. W jego trakcie dyskutowano nad stanem prac nad projektem dyrektywy wdrożeniowej w kontekście najgroźniejszych zapisów dla polskich przedsiębiorców. Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza, a jednocześnie Wiceprzewodniczący Pracodawców PR – dr Zbigniew Canowiecki zapoznał się ze stanowiskiem Inicjatywy w sprawie kontrowersyjnych artykułów, deklarując swoje aktywne wsparcie. Biorąc pod uwagę interes polskich przedsiębiorców za szczególnie szkodliwe wspólnie uznano przede wszystkim:
  • ograniczenie delegowania do jednorazowego wysłania pracownika na to samo stanowisko (art. 3)
  • wprowadzenie otwartego katalogu środków kontroli przedsiębiorców delegujących pracowników (art. 9)
  • wprowadzenie dyskryminującego mechanizmu odpowiedzialności solidarnej klientów korzystających z usług zagranicznych przedsiębiorstw za wypłatę wynagrodzeń dla pracowników delegowanych (art. 12)
Reprezentujący Inicjatywę Mobilności Pracy oraz Pracodawców Pomorza zdecydowali o podjęciu wspólnych działań. Reprezentujący IMP, Stefan Schwarz podkreśla znaczenie tego kroku: „Jestem przekonany, że dzięki wspólnym działaniom środowisk pracodawców uda nam się wpłynąć na kierunek zmian w obrębie propozycji zapisów dyrektywy wdrożeniowej. Obecne propozycje zapisów godzą w  jedną z podstawowych wolności UE, jaką jest wolność świadczenia usług na rynku wewnętrznym. Brak działania czy bierność w tej sprawie nie służy interesom ani polskich pracodawców, ani pracowników delegowanych. Wejście dyrektywy wdrożeniowej w obecnym kształcie to umocnienie najsilniejszych europejskich gospodarek kosztem m.in. Polski. Cieszę się, że znajdujemy coraz więcej sprzymierzeńców w tej nierównej walce”.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ