21 stycznia, 2022

Prezydent Emmanuel Macron przedstawił program Prezydencji podczas Sesji Plenarnej PE

1go stycznia 2022 roku Francja objęła przewodnictwo w Radzie UE, które potrwa do 30 czerwca 2022 roku. Podczas styczniowej Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego Prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił priorytety na najbliższe miesiące.

W swoim wystąpieniu Prezydent Macron podkreślił m.in. konieczność wzmacniania solidarności wewnątrz Unii Europejskiej poprzez realizację polityki społecznej, zagwarantowanie Europejczykom uczciwych wynagrodzeń oraz zapewnienie ochrony pracownikom. W dokumentach programowych Francja jasno wskazuje na trzy obszary priorytetowe. Są to: transformacja ekologiczna, cyfryzacja oraz Europa socjalna. Francja chce także skupić się na przyszłości Unii Europejskiej i realizacji celów na rok 2030, w tym także na wzmocnieniu rozwoju gospodarczego i wsparciu inwestycji. W swoim programie na najbliższych 6 miesięcy Francja wskazuje na wiele wyzwań takich jak pandemia, kryzys klimatyczny, rewolucja cyfrowa czy kwestie związane z migracją. Według Francji najlepszym rozwiązaniem są wspólne Europejskie działania. Prezydent Macron prezentując priorytety Prezydencji dużo uwagi poświecił konieczności wzmocnienia zewnętrznych granic, ochronie Europejskiego modelu społecznego poprzez produkcję połączoną z solidarnością, transformacji klimatycznej, wzmocnieniu roli Europy w globalnym świecie a także ochronie praworządności. W obszarze zatrudnienia i polityki społecznej priorytetem dla Francji będzie zamknięcie prac nad dyrektywą ws. sprawiedliwych minimalnych wynagrodzeń. Zarówno Parlament Europejski jak i Rada UE przyjęły w minionym roku swoje stanowiska negocjacyjne. Zadaniem Prezydencji Francuskiej będzie przeprowadzenie trilogów i wypracowanie porozumienia. Francja zapowiada także prace nad projektem dyrektywy ws. poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych oraz kontynuację negocjacji nad dyrektywą ws. wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. W swoim programie Prezydencja Francuska nie odnosi się do rewizji rozporządzeń ws. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nie oznacza to jednak, że żadne działania z jej strony nie zostaną podjęte. Podczas spotkania zorganizowanego przez Prezydencję 11 stycznia 2022 roku na temat delegowania pracowników Francja potwierdziła, że będzie kontynuowała negocjacje w tym zakresie. Przewodnictwo Francji w Radzie UE przypada na okres kampanii wyborczej- 10 kwietnia we Francji odbędą się wybory prezydenckie. Fakt ten ma wpływ na priorytety przedstawione przez Prezydenta Macrona. Jednym z głównych tematów w dyskusji publicznej wewnątrz Francji jest migracja, dlatego priorytetem jest wzmocnienie granic i zreformowanie strefy Schengen. Także w politycznym dyskursie silnie wybrzmiewa konieczność tworzenia miejsc pracy a także wspierania przedsiębiorstw poprzez ochronę przed zewnętrznymi firmami i zagwarantowanie uczciwej konkurencji. Francja podkreśla także, że obecna Prezydencja jest kontynuacją tzw. „agendy suwerenności” ogłoszonej w 2017 roku. Jednym z jej założeń była rewizja dyrektywy ws. pracowników delegowanych. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie Prezydencji Francuskiej: program i priorytety.   M.P.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ