30 września, 2013

IMP obecne na konferencji UNI-BUD

Przedstawiciele IMP wzięli udział w konferencji poświęconej eksportowi usług do krajów Unii Europejskiej, która obyła się w Zakopanem w dniach 27-28 września br. Organizatorem wydarzenia była Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych „UNI-BUD”. W czasie konferencji przedstawione zostały zagadnienia wpływające na warunki świadczenia usług w krajach Unii Europejskiej – ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego. Poruszono kwestie, które odnoszą się zarówno do polskich i unijnych regulacji prawnych, a także barier, problemów i innych zjawisk działających dysfunkcyjnie w obszarze usług. Podczas konferencji rozmawiano na temat planowanych przez administrację unijną oraz polską zmian warunków świadczenia usług. Omówiono temat prac nad projektem dyrektywy wdrożeniowej w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE. Gościem spotkania był Robert Lisicki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który przyznał, że prace nad tym dokumentem są obecnie dla MPiPS najważniejszym projektem w zakresie prawodawstwa unijnego. Z przekazanych przez niego informacji wynika także, że pierwszych rozmów w Radzie na temat kontrowersyjnego dokumentu możemy spodziewać się pod koniec października. Zostaną one zorganizowane przez prezydencję litewską. Na spotkaniu rozmawiano o problemach polskich przedsiębiorców delegujących pracowników. Zarówno względem samych pracowników delegowanych jak również we współpracy z urzędami. Dyskusję, która miała na celu wspólne wypracowanie wniosków dla Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług przy Ministerstwie Gospodarki poprowadzili – Jarosław Mąka (Dyrektor Departamentu Handlu i Usług, Ministerstwo Gospodarki) oraz Barbara Reduch-Widelska (Prezes Zarządu KPB „UNI-BUD”). Kolejną część konferencji stanowiła dyskusja, której tematem przewodnim byli pracownicy delegowani a pracownicy wykonujący pracę w dwóch lub kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej. W jej trakcie omówiono między innymi przykłady umów o pracę z pracownikiem wykonującym ją za granicą oraz optymalne formy delegowania pracowników.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ