04 grudnia, 2017

Przemówienie Prezesa IMP Stefana Schwarza podczas V EKMP

Wystąpienie inauguracyjne Prezesa IMP Stefana Schwarza

"Idea była taka, że u nas będzie silna gospodarka, a oni dadzą nam tanią siłę roboczą. Ale to się nie udało. Bo ta tania siła robocza zaczęła z nami konkurować. A centrum Europy nie jest przyzwyczajone do konkurowania z peryferiami."
– te słowa wypowiedział Günter Verheugen w budynku Centrum Kongresowego ICE w Krakowie niespełna tydzień przed V Europejskim Kongresem Mobilności Pracy. I ten właśnie cytat przywołał Stefan Schwarz na początku swojego przemówienia otwierającego największe europejskie wydarzenie, poświęcone delegowaniu pracowników i swobodzie świadczenia usług w UE.

Trudny moment dla mobilności zawodowej

Prezes IMP podkreślił, że istotą EKMP jest łączenie: Europy bogatszej i biedniejszej, przedstawicieli pracowników i pracodawców, przedsiębiorców i świata nauki. Jednocześnie zauważył, że w tym roku Kongres odbywał się w trudnym momencie.
"Nigdy wcześniej o mobilności pracy nie powiedziano tyle złego, ile w ostatnich kilkunastu miesiącach. Jesteśmy po głosowaniach w Parlamencie i Radzie, na których ustalono przyszłe reguły delegowania pracowników. Cały proces legislacyjny, w który z resztą nasza Inicjatywa bardzo mocno się angażowała, przebiegał w sposób będący zaprzeczeniem idei tworzenia dobrego prawa. Żeby Państwu to zobrazować powiem, że posłanki sprawozdawczynie w ramach konsultacji (szerokich) spotkały się z kilkudziesięcioma organizacjami, przy czym tylko JEDNA patrzyła na delegowanie z perspektywy państw wysyłających. Tą organizacją była Inicjatywa Mobilności Pracy."

Przegrała prawda

Zdaniem Stefana Schwarza nie można powiedzieć, że po głosowaniu w Radzie przegrała grupa krajów, które nie poprały projektu - przegrała cała Europa. Przegrali pracownicy delegowani, którzy po reformie będą zatrudniani głownie na czarno lub zmuszani do samozatrudnienia. Przegrali przedsiębiorcy z Polski i z pozostałych mniej zamożnych państw członkowskich. Przegrała europejska gospodarka, która będzie mniej konkurencyjna. Przegrali politycy, którzy znając fakty, swoją decyzję oparli na uprzedzeniach. Przegrała europejska wspólnota obywateli, bo bogatsi użyli swojej przewagi przeciwko biedniejszym i odbudowali mur między wschodem i zachodem, którego miało już nie być. W końcu, przegrała prawda.

Mamy wpływ na rzeczywistość!

Prezes Schwarz zakończył swoje przemówienie apelem do obecnych na sali:
Czy my mamy wpływ na tą rzeczywistość? Oczywiście, że tak! Drodzy przedsiębiorcy, nie możecie dalej być bierni. Żeby politycy przestali Was zwalczać musicie dać się polubić. Nie ważne co robicie. Ważne, co o tym myślą i mówią. A żeby zaczęli myśleć i mówić dobrze, to wymaga Waszego aktywnego zaangażowania. Drodzy związkowcy, proszę Was - nie przyjmujcie tego, co mówią w Brukseli jako własnego stanowiska bez wcześniejszej weryfikacji i krytycznego spojrzenia. "Równa płaca za tą samą pracę w tym samym miejscu" jest tylko sloganem, przynętą, służącą pozyskaniu poparcia społecznego dla kontrowersyjnej reformy. Jestem głęboko przekonany, że niezależnie od tego z jakiego środowiska się wywodzimy i z którego kraju pochodzimy, nas wszystkich niepokoją te same problemy. Patrzymy tylko na nie z różnych perspektyw.
Całość przemówienia można przeczytać tutaj.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ