13 lutego, 2017

Raport Instytutu Bruegel dot. rynku wewnętrznego – w nim rola delegowania w UE

Kilka dni temu berliński oddział renomowanego ekonomicznego Instytutu Bruegel wydał raport "Making the best of the European single market". Dotyczy on bieżących problemów z jednolitym rynkiem oraz kierunków, w jakich UE może podążać w celu ich zminimalizowania. Jedna z części poświęcona jest wewnętrznej migracji i roli delegowania.  Państwa UE w ostatnich latach zmagają się z zahamowaniem rozwoju i zubożeniem społeczeństwa w stosunku do lat poprzednich. Prowadzi to do prób utrzymania dotychczasowego poziomu życia. To z kolei wg autorów prowadzi do poczucia braku równego traktowania w poszczególnych państwach członkowskich. Szacuje się, że największe ograniczenia, hamujące pełne ujednolicenie rynku, występują przede wszystkim w sektorze usług i jednocześnie ograniczają wzrost gospodarczy. Autorzy proponują rozwiązania, oparte na korzystaniu z międzynarodowych narzędzi, pozwalających zminimalizować negatywne skutki integracji szczególnie w najbiedniejszych państwach. Za jedną z aktualnych kwestii dot. integracji uważają właśnie delegowanie pracowników. Jest ono zjawiskiem intensywnie powiększającym się w ostatnich latach. Autorzy odnoszą się do propozycji rewizji Dyrektywy o delegowaniu, która ma być narzędziem zwalczania nadużyć i nielegalnej pracy w UE. Tymczasem, rewizja prowadzić może do dalszego limitowania i tak już ograniczonej swobody świadczenia usług. Podkreślone zostało, że system kontroli rzeczywiście jest archaiczny, jednak wdrażane obecnie systemy pozwolą w przyszłości na bardzo dokładny przepływ informacji pomiędzy państwami. Ponadto, autorzy wskazują rozwiązanie alternatywne względem propozycji KE, zakładające, zamiast wymuszania dostosowania się do nowych standardów w państwach przyjmujących przez firmy, dokładniejsze monitorowanie i egzekwowanie wypełniania reguł delegowania w państwach wysyłających (np. odprowadzania składek).

Zachęcamy do zapoznania się z całością raportu Instytutu Bruegel.

O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się mobilnością pracy oraz delegowaniem pracowników. Od 2013 roku stara się łączyć środowisko naukowców, przedsiębiorców, związków zawodowych i urzędników administracji, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie merytoryczne forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług. 

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ