19 kwietnia, 2016

Reakcja Thyssen na stanowisko IMP

1 marca br. Inicjatywa Mobilności Pracy przesłała do Marianne Thyssen stanowisko w sprawie proponowanych zmian w Pakiecie Mobilności. 1 marca br. Inicjatywa Mobilności Pracy przesłała do Marianne Thyssen – Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowników stanowisko w sprawie proponowanych zmian w Pakiecie Mobilności. Otrzymali je również Valdis Dombrovskis – Wiceprezydenta Komisji Europejskiej ds. Euro i Dialogu Społecznego i Elżbieta Bieńkowska–  Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP.   W dniu wczorajszym Inicjatywa otrzymała odpowiedź od Marianne Thyssen na swoje stanowisko. Unijna Komisarz stwierdziła, że nowelizacja dyrektywy to sposób na "uczynienie rynku wewnętrznego bardziej uczciwym". Wydaje się jednak, że w swojej odpowiedzi Komisarz skupia się bardziej na percepcji państw "starej Unii", niż na rzetelnym i obiektywnym spojrzeniu na kwestie delegowania pracowników w skali całego unijnego rynku. "Uważamy, iż określanie tego co jest "fair" tylko z perspektywy kilku najbogatszych państw UE, jest mocno nie "fair" w stosunku do pozostałych państw wspólnoty. Będziemy dalej przekonywać, że przedstawiony przez Panią Komisarz projekt nowelizacji dyrektywy o delegowaniu zmierza do niewłaściwego celu, jest oparty na przypuszczeniach wywiedzionych z niepełnych danych, które są sprzeczne z faktami oraz deklarowanymi celami. Projekt ponadto jest niezgodny z prawem unijnym oraz przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego " - komentuje Stefan Schwarz, prezes Inicjatywy Mobilności Pracy.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ