18 października, 2013

Rozwój delegowania – infografika

Delegowanie w UE ma swoją 13 – letnią historię. Rozpoczyna ją rok 1996, kiedy Wspólnota Europejska przyjęła pierwszą, do dziś obowiązującą dyrektywę podstawową 96/71/WE. Regulacja powstała w odpowiedzi na potrzebę określenia ram funkcjonowania swobody przepływu usług na wspólnym rynku. Dla Polski przełomowe było wejście do Unii Europejskiej.  Dokładnie 1 maja 2004 roku polskie przedsiębiorstwa zyskały możliwość ekspansji na rynki 25 państw – w tym: „starej piętnastki” i dziesięciu nowych członków UE.  Naturalnym kierunkiem rozwoju polskiego eksportu usług stały się kraje o okrzepłych i dużych gospodarkach, a więc Niemcy, Francja i Wielka Brytania, ale także równie duża i nadal rozwijająca się Hiszpania i małe, ale mocno rozwinięte kraje Beneluksu. W roku 2012 europejskie przedsiębiorstwa delegowały w celu świadczenia usług w innym państwie członkowskim 1 milion pracowników. Polska stała się liderem w eksporcie usług z szacowaną wielkością 249 tys. osób delegowanych w roku 2012 r. Tuż za Polską uplasowała się Francja oraz Niemcy. Po dziesięciu latach rozwoju transgranicznego świadczenia usług prężny rozwój tego sektora gospodarki może nagle zakończyć niekorzystna nowelizacja prawa, tzw. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Polscy przedsiębiorcy odliczają dni do zaplanowanego na 25 lutego 2014 r. głosowania, wierząc, że rządzący oraz polska opinia społeczna nie dopuszczą do zniszczenia kluczowego dla Polski sektora gospodarki. „Inicjatywa Mobilności Pracy walczy o słyszalność głosu setek tysięcy małych i średnich polskich firm eksportowych w debacie dotyczącej samej dyrektywy, jak i rozwoju mobilności pracy . Niekorzystne dla Polski rozwiązania to gigantyczne straty dla budżetu, wzrost bezrobocia i zwiększenie szarej strefy oraz zagrożenie handlem ludźmi oraz współczesnym niewolnictwem dla 249 tysięcy osób. Mówiąc obrazowo –to więcej niż cała populacja takich miast jak Radom, Częstochowa, Kielce czy Gdynia!” – mówi Stefan Schwarz, współzałożyciel IMP. Te i inne fakty prezentuje kolejna infografika przygotowana przez IMP.

Infografika na temat rozwoju delegowania

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ