02 marca, 2018

Rzeczpospolita: Coraz mniejsze szanse na zatrzymanie dyrektywy o pracownikach delegowanych

Coraz mniejsze są szanse na zatrzymanie niekorzystnej dla naszego kraju unijnej dyrektywy o pracownikach delegowanych - czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej.

1 marca przedstawiono stanowisko uzgodnione w toku trilogów - negocjacji pomiędzy przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE. Nie jest ono korzystne dla Polski, która deleguje najwięcej pracowników spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Teraz czeka nas jeszcze głosowanie w Radzie (15 marca), a po nim w Parlamencie Europejskim (najprawdopodobniej podczas kwietniowego posiedzenia).
Wypracowane rozwiązania mogą mieć daleko idące, niekorzystne konsekwencje dla polskich firm delegujących pracowników do innych krajów Unii. Wprowadzono przepis dotyczący okresu delegowania, ograniczający je w czasie. Limit ma wynosić 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy.
- komentuje dr Marcin Kiełbasa, prawnik Inicjatywy Mobilności Pracy.

Związki zawodowe zachwycone, pracodawcy są przeciw

Jak zauważa autorka artykułu red. Anna Słojewska, kompromis w sprawie pracowników delegowanych podoba się związkom zawodowym. Zdecydowanie przeciw są natomiast przedsiębiorcy. Według organizacji BusinessEurope nowe przepisy, w szczególności ograniczenie okresu delegowania, zaszkodzą europejskiej gospodarce.
Dodatkowym utrudnieniem dla pracodawców delegujących będzie odejście od obecnego wymogu stosowania jedynie powszechnie obowiązujących układów zbiorowych. Konieczne będzie też stosowanie się do układów reprezentatywnych dla danego obszaru geograficznego, profesji a nawet zakładu. Pracodawcom będzie niezwykle trudno dotrzeć do informacji o takich układach. Skutkować to będzie znacznym zwiększeniem kosztów oraz biurokracji w firmach. W trilogu skróceniu uległ też okres przejściowy na stosowanie zaostrzonych przepisów. Zamiast czterech lat proponowanych przez Radę, uzgodniono dwuletni okres. Oznacza to mniej czasu na przygotowanie się do nowych regulacji.
- ostrzega ekspert IMP. Artykuł można przeczytać w dzisiejszej Rzeczpospolitej lub na stronie internetowej. Źródło: Rzeczpospolita JJ O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ