04 maja, 2015

Sąd Najwyższy odniesie się do obrotów krajowych jako kryterium delegowania

24 lutego br. do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne dotyczące obrotu krajowego, jako kryterium spełnienia warunków do delegowania pracowników. Rozstrzygnięcia tego zagadnienia możemy spodziewać się w najbliższym czasie. SN odpowie na następujące pytanie:
Czy prowadzenie normalnej działalności w Polsce przez pracodawcę, który także deleguje pracowników do pracy w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w rozumieniu rozporządzenia nr 883/2004, wymaga oceny wszystkich kryteriów charakteryzujących prowadzenie zazwyczaj znacznej części działalności w Polsce, czy też "w najistotniejszym stopniu" zależy od ustalenia co najmniej 25% proporcji obrotu krajowego w porównaniu do wielkości obrotu uzyskiwanego z kontraktów i pracy delegowanych pracowników do pracy w innych państwach UE?
Skierowanie pytania o obroty krajowe do SN to następstwo pojawiających się w ciągu ostatnich miesięcy wyroków opartych na stwierdzeniu, że warunkiem spełnienia kryterium prowadzenia normalnej działalności na terenie kraju jest spełnienie przez firmę „obowiązkowego progu 25% obrotów krajowych”. Praktyka sądownicza w tym zakresie od początku była przedmiotem konstruktywnej krytyki ze strony Inicjatywy, która zwracała uwagę na ten problem:

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ