22 listopada, 2013

Spotkanie w Ministerstwie Pracy – ostatnia prosta przed głosowaniem w Radzie UE

Przedstawiciele IMP spotkali się dziś z Ministrem Radosławem Mleczko, by przekazać mu propozycję zmiany w art. 3 projektu dyrektywy. To ważny krok na drodze do uświadamiania konsekwencji wprowadzenia jednorazowego delegowania. Minister Radosław Mleczko z dużym zrozumieniem wysłuchał argumentów ekspertów Inicjatywy. Mówił także, że musimy być świadomi, iż zagrożenie dla delegowania jest realne i zależy od stanowisk innych Państw Członkowskich. – IMP popiera stanowisko polskiego rządu. Przedstawiliśmy Panu Ministrowi praktyczne skutki wejścia w życie zapisu zakazującego ponownego delegowania na stanowisko, na którym w przeszłości pracował już ten lub inny pracownik delegowany – przyznaje Stefan Schwarz, Prezes Zarządu IMP – Wspieramy polski rząd i dostarczamy mu merytorycznych argumentów, ale polskie stanowisko nie wystarczy. Ostateczny wynik zależy także od stanowiska innych państw, które często ulegają namowom państw przeciwnych delegowaniu. Przedsiębiorstwa korzystające ze swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym muszą się jak najszybciej zjednoczyć i mówić głośno o konsekwencjach dyrektywy oraz jej prawdziwym celu, którym wcale nie jest lepsza ochrona pracowników. Pozostało coraz mniej czasu do najważniejszych rozmów na temat dyrektywy wdrożeniowej w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE, które najprawdopodobniej odbędą się 9-10 grudnia. Wtedy zapadną decyzje dotyczące przyszłości dokumentu to znaczy czy projekt zostaje zawieszony, czy też prace nad nim będą kontynuowane. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ