20 maja, 2014

Delegowanie pracowników, zastępowalność. Spotkanie w MPiPS

Minister Radosław Mleczko spotkał się z przedstawicielami IMP. Rozmowy dotyczyły implementacji dyrektywy wdrożeniowej oraz roli Inicjatywy Mobilności Pracy w tym procesie. Przedstawiciele Inicjatywy 19 maja br. spotkali się z ministrem Radosławem Mleczko w ramach konsultacji zorganizowanych przez MPiPS w związku z zakończeniem prac legislacyjnych związanych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 . Rozmowy dotyczyły implementacji tego aktu prawnego do polskiego prawa oraz roli partnerów społecznych w tym procesie. Minister Mleczko raz jeszcze podziękował zgromadzonym za dotychczasową pomoc w pracach związanych z dyrektywą wdrożeniową. Podkreślił jej wpływ na redefinicję niesprawiedliwej dotychczas narracji o państwach "nowej Unii" w kontekście delegowania.
"Celem było wynegocjowanie optymalnych, zrównoważonych zapisów. Cieszę się, że udało się go osiągnąć. Od razu rozpoczynamy prace związane z wdrożeniem zapisów dyrektywy do polskiego prawa. " - przyznał Minister Mleczko.
Przedstawiciele IMP, Stefan Schwarz oraz dr Marek Benio jako priorytet dalszych działań wskazali rozwiązanie problemu krzywdzącej interpretacji zastępowalności delegowanych pracowników w ujęciu praktycznego poradnika, określając ten problem mianem "największej bomby do rozbrojenia". Temat zastępowalności pracowników delegowanych i różnic w interpretacji tego zjawiska w oparciu o przepisy prawa pracy i przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stał się przedmiotem żywiołowej dyskusji i wymiany argumentów pomiędzy przedstawicielami Inicjatywy i Ministerstwa. Inicjatywa zadeklarowała gotowość do dalszej współpracy i wsparcia we wszelkich sprawach związanych z ochroną polskich pracowników delegowanych i ich pracodawców przed dyskryminacją w Europie oraz tworzeniem mądrej wykładni obowiązujących przepisów prawa.
"Inicjatywa Mobilności Pracy jest zobowiązana do budowania świadomości społecznej w zakresie kwestii związanych z delegowaniem i dyrektywą wdrożeniową . Jesteśmy za budowaniem dobrej retoryki wokół delegowania, a nie - niestety często spotykanej - roszczeniowej postawy i siania paniki wśród polskich przedsiębiorstw." - przyznał Stefan Schwarz.
  AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ