13 listopada, 2014

Spotkanie ws. planów prac Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE w 2015 r.

7 listopada przedstawiciele IMP wzięli udział w spotkaniu poświęconym najbliższym planom prac Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w PE, prowadzonym przez wiceprzewodniczącą Danutę Jazłowiecką oraz posłankę i członkinię tej komisji dr Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. Podczas spotkania w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego zostały poruszone zagadnienia związane z dyrektywami dotyczącymi delegowania pracowników, czasu pracy, płacy minimalnej oraz sposobami na walkę z pracą nierejestrowaną. Posłanka Danuta Jazłowiecka przedstawiła stan wdrażania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Przyznała, że zauważalny jest wyraźny rozłam pomiędzy wschodnimi i zachodnimi państwami członkowskimi, co budzi niepokój wśród członków Komisji. Poseł Jazłowiecka zwróciła uwagę, że konserwatywna część PE skłania się ku protekcjonistycznym zapisom, które mają ochronić zachodnie rynki przed napływem tańszych pracowników z „nowych” państw UE. Natomiast kraje ze wschodniej części Unii, w tym Polska, dążą do zliberalizowania swobodnego przepływu usług na wewnętrznym rynku Europy. Wiceprzewodnicząca po raz kolejny potwierdziła, że mobilność świadczenia usług w UE jest w jej ocenie niezwykle ważna i na tym będzie się skupiać w najbliższym czasie. W ramach działań komisja będzie poszukiwać instrumentów oraz będzie monitorować postępy we wdrażaniu dyrektywy. W planach komisji jest także m.in. stworzenie platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy na czarno, który zachęcałby pracowników i pracodawców do legalizowania pracy. W drugiej części spotkania pojawiła się także dyskusja nad zasadnością zmian w prawie europejskim dot. regulowania czasu pracy. Padła zapowiedź konsultacji na poziomie lokalnym w państwach członkowskich przed ewentualnym całościowym przeglądem dyrektywy. Wśród pytań, które padły na spotkaniu, pojawiły się również te związane z płacą minimalną w Niemczech oraz ewentualnych planach rozszerzenia jej na inne państwa członkowskie, w tym Polskę. Posłanki przypomniały uczestnikom spotkania, że polityka zatrudnienia leży w gestii państw członkowskich, a UE ma bardzo wąski zakres legislacyjnych kompetencji w tym zakresie. Danuta Jazłowiecka KLB   fot.: europarl.pl

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ