14 marca, 2014

Spotkanie z partnerami w MPiPS

Przedstawiciele Inicjatywy wzięli udział w dwóch spotkaniach z Ministrem Radosławem Mleczko – w węższym oraz szerszym gronie. Spotkania odbyły się w  związku  z  osiągnięciem  na forum UE wstępnego porozumienia odnośnie projektu  dyrektywy. Wczoraj, przedstawiciele Inicjatywy wzięli udział w dwóch spotkaniach z Ministrem Radosławem Mleczko – w węższym oraz szerszym gronie. Spotkania odbyły się w  związku z osiągnięciem na forum UE wstępnego porozumienia odnośnie projektu dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. W spotkaniu w szerszym gronie aktywny udział wzięli przedstawiciele: - Inicjatywy Mobilności Pracy - Konfederacji Lewiatan - Korporacji Pracodawców Budowlanych „UNI-BUD” - Krajowej Izby Gospodarczej A także przedsiębiorcy oraz przede wszystkim zespół Ministra Radosława Mleczki. Celem spotkania było zreferowanie przez Pana Ministra stanu prac nad dyrektywą oraz podziękowanie partnerom za pomoc i wsparcie w działaniach w tym zakresie.
"Dzięki inspiracji i determinacji partnerów byliśmy uzbrojeni w lepszą argumentację" - przyznał Minister Radosław Mleczko.
Pan Minister zapowiedział także rozpoczęcie kolejnego ważnego etapu prac - implementacji dokumentu. Zanim on nastąpi będą miały miejsce jeszcze dwa głosowania nad projektem dyrektywy. Najbliższe z nich – w Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego zaplanowane jest już na 18 marca. Drugie to głosowanie podczas Sesji Plenarnej PE w połowie kwietnia br.
"Inicjatywa Mobilności Pracy gwarantuje, że tak jak podczas prac nad dyrektywą, tak w trakcie jej implementacji weźmie udział w konsultacjach społecznych na temat dokumentu"- zadeklarował dr Marek Benio, Wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy.
AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ