17 września, 2013

Spotkanie z poseł Jazłowiecką nt. prac nad dyrektywą

Przedstawiciele IMP wzięli wczoraj udział w spotkaniu roboczym z główną sprawozdawczynią dyrektywy wdrożeniowej. Na zamkniętym spotkaniu dyskutowano na temat aktualnej wersji projektu oraz jego dalszych losów. Spotkanie z poseł Jazłowiecką na temat aktualnego kształtu projektu dyrektywy wdrożeniowej w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE odbyło się dzięki gościnności zarządu firmy Multiserwis z Krapkowic. Wzięli w nim udział między innymi przedstawiciele Inicjatywy Mobilności Pracy, Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych „UNI-BUD” oraz Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy. Podczas spotkania poseł Danuta Jazłowiecka określiła założenia oraz stan prac nad kontrowersyjnym dokumentem. Europosłanka podsumowała, które z bieżących zapisów mogą być najbardziej szkodliwe dla polskich przedsiębiorców wskazując na te dające państwom członkowskim całkowitą swobodę w doborze środków kontrolnych oraz obowiązek wprowadzenia w każdym kraju daleko idącego mechanizmu odpowiedzialności solidarnej. O najbardziej niekorzystnych zapisach określonych również przez Inicjatywę Mobilności Pracy przeczytać można tutaj. Poruszona została także kwestia artykułu 3 dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz użyta w nim nowa definicja zastępowalności. Zgromadzeni dyskutowali na temat tego nowego sposobu interpretacji czasowego charakteru delegowania, który tym samym wykracza poza zapisy dyrektywy podstawowej.  –W skrajnym sposobie rozumienia tego zapisu doprowadzić może on do zablokowania transgranicznego świadczenia usług poprzez zastąpienie czasowego charakteru delegowania jednorazowym charakterem delegowania  – przypomniał Stefan Schwarz, IMP. Przedstawiciele IMP oraz OKAP przypomnieli także o przygotowanej przez stowarzyszenie nowej definicji spółek-skrzynek pocztowych. Definicja ta pomóc ma w skutecznym wykrywaniu problemu delegowania pracowników przez spółki-skrzynki pocztowe zakładane w Polsce przez zagraniczne przedsiębiorstwa. Poseł Jazłowiecka oceniła pomysł IMP jako bardzo ciekawy i pomocny. Europosłanka podkreśliła także istotę mandatu do negocjacji z Radą, który otrzymała podczas czerwcowego głosowania w Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Kolejny raz wspomniała też o istnieniu silnej potrzeby wzmacniania polskich organizacji okołobiznesowych, które mają coraz mniej czasu na ugruntowanie swojej pozycji na arenie europejskiej i skuteczną walkę o korzystne dla nich rozwiązania legislacyjne.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ