18 listopada, 2016

FOR: ograniczenie dostępu do rynku pracy, a nie podniesienie wynagrodzeń

Forum Obywatelskiego Rozwoju opublikowało swoje stanowisko w sprawie pracowników delegowanych w Unii Europejskiej. Odnosi się ono do przedstawionej w marcu 2016, propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych (96/71/EC), która określa szereg nowych ograniczeń co do czasu i warunków wynagradzania pracowników delegowanych przez firmy świadczące usługi na terenie innych państw członkowskich. Zdaniem ekonomistów FOR:
Niższe płace minimalne w nowych państwach członkowskich UE nie stanowią „dumpingu społecznego”, tylko odzwierciedlają ogólnie niższy poziom rozwoju gospodarczego i co za tym idzie niższy poziom wynagrodzeń. W 2014 roku płace minimalne stanowiły nieco ponad 40% przeciętnego wynagrodzenia w obu grupach państw. Skokowa podwyżka płacy minimalnej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości sprawi, że w Polsce od 2017 roku wyniesie ona aż ok. 50% średniego wynagrodzenia.
Stanowisko FOR zestawia najczęstsze argumenty padające w dyskusji za wprowadzeniem dyrektywy z faktami. Tym samym demaskuje nieprawdziwość tezy o niższym poziomie restrykcyjności regulacji umów o pracę w państwach „nowej Unii“, na podstawie których pracownicy są delegowani do innych państw. FOR przestrzega również przed utratą konkurencyjności firm z państw o niższych wynagrodzeniach. W komunikacie znajdują się również argumenty dowodzące, że zasada „równej płacy za tą samą pracę w tym samym miejscu” jest w praktyce niemożliwa do wprowadzenia i prowadziłaby do faktycznych nierówności względem pracowników, których produktywność jest wyższa.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, wydaje się że wybiórcze zastosowanie zasady „równej płacy za tą samą pracę w tym samym miejscu” ma raczej na celu ograniczenie dostępu do rynków pracy niż podniesieniu wynagrodzeń. Tego rodzaju protekcjonizm jest sprzeczny z unijną ideą jednolitego rynku i polski rząd słusznie sprzeciwia się nowelizacji dyrektywy.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska. Źródło: www.for.org.pl AB

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ