13 grudnia, 2013

Stanowisko IMP wobec Podejścia Ogólnego przyjętego w Radzie

Inicjatywa Mobilności Pracy przygotowała stanowisko na temat najważniejszych zapisów przyjętych 9 grudnia w Radzie EPSCO w sprawie projektu dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników.  Stowarzyszenie IMP opracowało stanowisko informujące o zmianach w obrębie najważniejszych zapisów w projekcie dyrektywy wdrożeniowej, o których dyskutowano w trakcie poniedziałkowego posiedzenia w Radzie EPSCO. W opozycji do sprzecznych informacji, jakie po wspomnianym posiedzeniu pojawiają się w mediach na temat ustaleń względem dyrektywy postanowiliśmy w sposób przejrzysty pokazać najważniejsze decyzje. W przygotowanym przez nas materiale przedstawiamy odniesienia do najbardziej kontrowersyjnych artykułów 9 oraz 12 dotyczących kolejno katalogu środków kontrolnych wobec przedsiębiorstw delegujących pracowników oraz mechanizmu odpowiedzialności solidarnej w łańcuchu podwykonawców. Podkreślamy także sukces, jakim jest nawiązanie przez Ministra Radosława Mleczkę w trakcie posiedzenia Rady do art. 3 w zakresie zapisu, który może być interpretowany jako wprowadzający jednorazowe delegowanie (3.2 e). Przypominamy, że powyższa interwencja polskiego ministra doprowadziła do wydania przez Komisarza Komisji Europejskiej Laszlo Andora przełomowego oświadczenia w sprawie kontrowersyjnego zapisu mówiącego o tym, że zapis w żaden sposób nie może być interpretowany jako wprowadzenie zakazu zastąpienia jednego pracownika delegowanego przez innego pracownika delegowanego albo jako barierę uniemożliwiającą takie zastąpienie.  Decyzje z poniedziałkowego posiedzenia prezentujemy w przygotowanym przez nas materiale w szerszym kontekście, a także okraszamy komentarzami ekspertów z Inicjatywy Mobilności Pracy. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ