01 lutego, 2016

Stowarzyszenia IMP oraz VHBP nawiązują długofalowe partnerstwo

Bardzo miło jest nam poinformować o inauguracji  współpracy Inicjatywy Mobilności Pracy z największą organizacją zrzeszającą firmy z branży opieki w Niemczech – Stowarzyszeniem VHBP (Verband für häusliche Betreuung und Pflege e.V.). Oficjalną decyzję podjęto na spotkaniu władz obu organizacji we Frankfurcie nad Menem w zeszły czwartek, 28 stycznia. Osią współpracy pomiędzy stowarzyszeniami będzie promocja dobrych praktyk i praca na rzecz poprawy jakości oraz opracowanie minimalnych standardów świadczenia transgranicznych usług opieki domowej. Najważniejszym, najbliższym działaniem, a zarazem wyzwaniem będzie monitorowanie przebiegu prac nad Pakietem Mobilności i wypracowanie wspólnego stanowiska, które następnie przedstawione zostanie unijnym decydentom. Dokument ma podkreślać, że branża opieki w pełni realizuje idee rynku wewnętrznego, a jednocześnie jest bardzo specyficzna i wrażliwa na zmieniające się otoczenie prawne. Doświadczenie VHBP w tym zakresie zostało docenione przez rząd niemiecki, który zaprosił tą organizację do czynnego udziału w procesie implementacji dyrektywy wdrożeniowej do dyrektywy o delegowaniu pracowników do prawa niemieckiego. Dyrektor Generalny VHBP – mec. Frederic Seebohm gościł w Krakowie na nasze zaproszenie już wcześniej. Był ekspertem VII Pracowni Legalnego Delegowania poświęconej zmianom w przepisach o delegowaniu personelu opiekuńczego do Niemiec w październiku zeszłego roku. Utworzona platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, pozwoli zbliżyć stanowiska obu organizacji i koordynować wspólne projekty. Zarówno IMP, jak i VHBP dążyć będą także do poprawy wizerunku branży usług opiekuńczych w społeczeństwie. IMG_4081

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ