28 grudnia, 2012

Świat się zmienia

Branża budowlana. Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Coraz częściej także gastronomia. To zawody, w których Polacy są wyjątkowo mobilni. Do tego oczywiście kadra menadżerska i specjalistyczna, szczególnie w branżach wymagających na równi wiedzy fachowej, jak i unikalnego doświadczenia. Mobilność pracy nie jest zjawiskiem obcym Polakom. Nie tylko przez wzgląd na wysoki poziom tzw. ‘emigracji zarobkowej’. Są zawody, w których mobilność – rozumiana zarówno jako gotowość zmiany miejsca pracy oraz miejsca zamieszkania, jak też samokształcenia i dostosowywania się do wymogów rynku pracy – stanowi zupełnie naturalną konsekwencję pracowniczej praktyki oraz życiowych wyborów. Zmieniamy rynek, rynek zmienia nas W niektórych branżach dość naturalne są częste zmiany miejsca zatrudnienia. W innych – nieustanne poszerzanie kompetencji oraz budowanie ścieżki kariery zgodnie z naturą rynku pracy, podlegającego ciągłym przekształceniom. W kolejnych rytm zatrudnienia wyznaczają okresowe wyjazdy zawodowe za granicę. W niektórych regionach kraju jest to zjawiskiem znanym, lecz nie masowym, w innych wręcz stałą praktyką. Otwarte granice otwierają możliwości Mimo że obawy związane ze zmianą (tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym) silnie oddziałują na każdego z nas, decyzję o podjęciu pracy poza miejscem zamieszkania podejmuje coraz więcej naszych rodaków. Nie bez wątpliwości, ale też z nadzieją. Unia Europejska otworzyła bowiem nie tylko granice. Przede wszystkim otworzyła szereg możliwości zarobkowania i gromadzenia doświadczeń zawodowych. Od najprostszych, lecz jak zawsze cennych, po specjalistyczne, niszowe kompetencje. Weryfikujemy poglądy Otwarcie granic i otwarcie rynków pracy zmienia sposób postrzegania pracy mobilnej. Możliwość szybkiego przemieszczania się na obszarze własnego kraju, kontynentu i świata – również powoli tłumi obawy pracowników delegowanych do pełnienia obowiązków służbowych w innych krajach, bądź w innych miastach tego samego kraju. Mamy więc do czynienia ze stopniową, ale systematyczną weryfikacją poglądów na ten temat. Nowa rzeczywistość zawodowa Wsparciem procesu upowszechniania mobilności zawodowej są też firmy świadczące usługi pośrednictwa pracy. Ich zasadniczym celem jest wspieranie rodaków wyjeżdżających za chlebem za granicę. Firmy te, jak mało kto na rynku, znają zarówno zalety, jak i ograniczenia związane ze świadczeniem pracy poza Polską. Każdego miesiąca pomagają tysiącom ludzi odnaleźć się w nowej rzeczywistości zawodowej. I same tę rzeczywistość kształtują. Mobilna rewolucja? Choć z różnych badań wynika, że kraju nie chciałoby opuścić w poszukiwaniu pracy ok. 40-50 proc. Polaków, na brak zainteresowania zagranicznymi ofertami pracy nie można narzekać. Czy w takim razie postępuje obecnie mobilna rewolucja, która zmieni stosunek do pracy i sposoby jej świadczenia? To już zależy od ustawodawstwa i regulacji administracyjnych.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ