12 listopada, 2015

Thyssen: 9. grudnia przedstawimy założenia Pakietu Mobilności

Kontrowersje wokół Pakietu Mobilności i delegowania pracowników były jednym z tematów debaty w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Gościem posiedzenia była Marianne Thyssen, unijna Komisarz ds. zatrudnienia, która przedstawiła parlamentarzystom plan prac KE na najbliższe dwa miesiące. Jedną z kluczowych, również z polskiego punktu widzenia dat będzie 9. grudnia br., kiedy Komisarz Thyssen przedstawi wyniki prac Komisji nad Pakietem Mobilności. W dokumencie zaproponowane zostaną nowe rozwiązania prawne w obszarze mobilności zatrudnienia w Unii Europejskiej, których celem jest m.in. zaspokojenie oczekiwań siedmiu państw członkowskich, które uznają obecny mechanizm delegowania pracowników za źródło patologii, nieuczciwej konkurencji i wyzysku pracowników. Unijna Komisarz podkreśliła, że do tej pory uzyskała pełne poparcie całego kolegium komisarzy w sprawie urzeczywistnienia zasady równej płacy za taką samą pracę. Obecnie podejmowane działania Komisji ogniskują się na wypracowaniu najlepszej formuły dla tej zasady. Marianne Thyssen w swojej wypowiedzi odwołała się do swojej obecności na organizowanym przez nasze Stowarzyszenie III Europejskim Kongresie Mobilności Pracy poświęconym delegowaniu pracowników - Dowiedziałam się tam, że przedsiębiorcy w Polsce niepokoją się, czy sposób implementacji dyrektywy wdrożeniowej w niektórych państwach przyjmujących nie ograniczy mobilności. Podkreśliła jednak, że dyrektywa wdrożeniowa nie rozwiązuje wszystkich spraw związanych z delegowaniem pracowników i być może konieczna będzie rewizja dyrektywy podstawowej. Debata była okazją dla europosłów z komisji EMPL do wymiany poglądów i zadawania pytań o kwestie zatrudnienia i mobilności pracowników. Z jednej strony padały m.in. obawy o to, że zmiana dyrektywy to ponowne „otwarcie puszki Pandory”, a skupić powinniśmy się na zapewnieniu prawidłowej implementacji dyrektywy wdrożeniowej. Z drugiej strony pojawiały się zarzuty, że firmy delegujące obchodzą system ochrony praw pracowników oraz nawołujące do bardziej zdecydowanego zapobiegania dumpingowi społecznemu. Komisarz Thyssen odpowiadała na wszystkie pytania zdawkowo i dyplomatycznie unikając konkretów. Zasłaniała się, że na tym etapie Komisja ciężko pracuje nad rozwiązaniami i wyniki zostaną przedstawione 9 grudnia.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ