18 września, 2015

Koordynacja systemów zabezpieczenia – konsultacje społeczne

Do 7 października można wziąć udział w rozpoczętej przez Komisję Europejską procedurze konsultacji społecznych w sprawie zmiany rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat funkcjonowania obecnych zasad. Delegowanie pracowników jest jednym z tematów konsultacji. Udział w konsultacjach wziąć mogą zarówno osoby prywatne, jak i organizacje, które wypełnią ankietę znajdującą się na stronie Komisji Europejskiej w terminie do 7 października 2015 r. Konsultacje stanowią element tzw. „Pakietu na rzecz mobilności”, zapowiedzianego w programie prac Komisji Europejskiej na 2015 r. W ramach prac zaplanowano rewizję unijnych rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr  883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr. 883/2004. Przepisy zawarte w tych rozporządzeniach mają kluczowe znaczenie dla firm delegujących, gdyż pozwalają pracownikom delegowanym oraz osobom pracującym w dwóch lub więcej państwach członkowskich na pozostanie w rodzimym systemie zabezpieczenia społecznego. Zachęcamy do licznego i aktywnego udziału w konsultacjach społecznych! Pozwolą one na zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych na temat tego, jak funkcjonują obowiązujące przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do pracowników transgranicznych. Więcej informacji o konsultacjach mogą Państwo znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ