24 września, 2018

Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych tematem XXXIII PLD

Tematem XXXIII Pracowni Legalnego Delegowania będą ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych. PLD odbędzie się 5 października w Krakowie.

Rada EPSCO przyjęła już podejście ogólne do nowelizacji przepisów o ustalaniu ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników delegowanych, wysłanych oraz wykonujących pracę na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich. Komisja EMPL pracuje nad Raportem w tej samej sprawie. Zmieni się zakres podmiotowy przepisów o ubezpieczeniu społecznym pracowników delegowanych, wymóg podlegania ustawodawstwu przed oddelegowaniem, zasady zastępowania pracowników delegowanych, warunki dotyczące pracodawców osób pracujących w dwóch krajach.

Omówimy szczegółowo:

- skutki wyroku TSUE w sprawie Alpenrind (zastępowanie), - pojęcie „normalnej działalności” pracodawcy oraz potencjalne skutki wprowadzenia tego wymogu dla pracodawców osób wykonujących prace w dwóch krajach, - warunek podlegania ustawodawstwu państwa wysyłającego bezpośrednio przed oddelegowaniem (ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców), - ubezpieczenie społeczne cudzoziemców spoza UE delegowanych przez polskie przedsiębiorstwo do innego państwa członkowskiego.

W razie potrzeby przypomnimy także podstawowe zasady koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego.

Choć w UE panuje swoboda przemieszczania się, to przekroczenie granicy, zwłaszcza w celach zarobkowych, ma swoje konsekwencje w sferze ubezpieczeń społecznych. Każde państwo członkowskie może samodzielnie ustalać zasady objęcia ubezpieczeniem społecznym, wysokość i rodzaje składek, a także wysokość, rodzaje oraz zasady nabywania prawa do świadczeń. Poszczególne systemy ubezpieczeń społecznych znacznie różnią się od siebie. Ustawodawstwo Unii Europejskiej nie ingeruje w te przepisy. Zamiast tego usuwa kolizje miedzy systemami, które muszą powstać w przypadku przekroczenia granicy. Celem przepisów unijnych jest unikanie podwójnego obejmowania obowiązkiem ubezpieczeniowym i unikanie udzielania podwójnych świadczeń. Przede wszystkim jednak istotna jest ochrona przed utratą ubezpieczenia i prawa do świadczeń tylko dlatego, że ubezpieczony przekroczył granicę. Bez tych przepisów, swoboda przemieszczania się, swoboda świadczenia usług i swoboda przedsiębiorczości byłyby fikcją. Na Pracowni interesować nas będą dwie zasady: zasada stosowania jednego ustawodawstwa oraz reguły ustalania, które ustawodawstwo ma zastosowanie. Pracownię poprowadzą dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa.

Współpraca z GAP

Warsztaty odbędą się w ramach współpracy IMP z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tematykę nadchodzących Pracowni, a także archiwum dotychczas przeprowadzonych warsztatów można znaleźć tutaj.

Koszt uczestnictwa:

- dla Członków IMP i ich współpracowników: 300 zł netto/os. - dla osób spoza IMP: 750 zł netto/os. i 300 zł netto/os. za drugą i kolejną osobę z tej samej firmy. - pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników mogą uczestniczyć w warsztatach bezpłatnie.

Kontakt w sprawie uczestnictwa w PLD:

joanna.jankowska@inicjatywa.eu +48 668 681 945 Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. JJ

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ