14 marca, 2018

Ukazał się projekt Komisji dotyczący powstania Europejskiego Urzędu ds. Pracy

13 marca 2018 roku Komisja Europejska zaprezentowała oficjalny projekt Rozporządzenia wraz z dokumentem Oceny Skutków Regulacji, dotyczący powołania Europejskiego Urzędu ds. Pracy (European Labour Authority, ELA), który był zapowiadany od ponad roku. 

Propozycja jest częścią programu Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Według planu Komisji, Urząd ma rozpocząć działanie już w 2019 roku. Zgodnie z zapowiedziami oraz informacjami na stronie KE, Urząd będzie stałą instytucją, zatrudniającą ok. 140 osób, z których część stanowić będą reprezentanci państw członkowskich, działający w charakterze łączników (National Liaison Officers) oraz z rocznym budżetem ok. 50 mln euro. Na czele stanie Zarząd z przedstawicielami każdego z państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej w składzie. Ciekawym pomysłem jest powołanie specjalnej grupy partnerów społecznych (Stakeholder Group), która będzie miała charakter doradczy i zapewni wsparcie merytoryczne instytucji.

Jaka będzie rola ELA?

Komisja Europejska wśród założeń dotyczących nowej instytucji podaje m.in.:
  • ułatwienie jednostkom i pracodawcom dostępu do informacji o ich prawach i obowiązkach, jak i istotnych usługach dotyczących zatrudnienia;
  • wspieranie współpracy pomiędzy państwami UE oraz międzypaństwowego stosowania prawa unijnego, w tym również usprawnienie wspólnych inspekcji;
  • wypracowanie i usprawnienie rozwiązań w zakresie sporów pomiędzy organami poszczególnych państw oraz bieżących problemów, dotyczących rynku pracy.
W codziennej działalności ELA ma zajmować się zapewnianiem wsparcia operacyjnego i technicznego organom państw członkowskich w wymianie informacji, codziennej współpracy, prowadzeniu kontroli i rozwiązywaniu sporów. Ponadto, Urząd zajmie się integrowaniem licznych komitetów i sieci oraz uproszczeniem ich współpracy w poszczególnych państwach.

Opinie o propozycji

Wskazane cele są dość ogólne i w nie każdym przypadku zostały precyzyjnie odzwierciedlone w zaproponowanym projekcie Rozporządzenia. Między innymi pojawia się w tym kontekście pytanie, czy Urząd będzie mógł prowadzić samodzielnie lub jedynie przy udziale inspektorów z państwa przyjmującego inspekcji u polskich pracodawców. Według dra Marcina Kiełbasy, prawnika IMP, analiza art. 9 i 10 w ich obecnym kształcie prowadzi do wniosku, że nie. Przewidują one m.in., że pracownicy Urzędu mają mieć możliwość brania udziału w inspekcji po uzyskaniu uprzedniej zgody państwa przyjmującego. Państwo członkowskie mogłoby też odmówić zgody na prowadzenie inspekcji. Ponadto: - brak jest podstawy prawnej do przyznawania Urzędowi wiążących uprawnień w stosunku do państw członkowskich. Zatem, przynajmniej w teorii, nie powinna się ona stać nadrzędnym inspektoratem. - niektóre z założonych zadań ELA (np. informacja dla pracowników i pracodawców) są już wykonywane przez inne podmioty – np. EURES. Istnieje też ryzyko, że Urząd będzie zastępować (i to z niekorzystnym skutkiem) postępowania dialogowe z zakresu ubezpieczeń społecznych. Należy też zauważyć, że już teraz istnieją takie podmioty Eurofound, European Centre for the Development of Vocational Training, European Agency for Safety and Health at Work, czy European Training Foundation – każda z nich ma budżet o wiele niższy niż ELA (między 15-20 EUR mln rocznie w porownaniu z budżetem ELA). - nie określono siedziby Urzędu (początkowo ma to być Bruksela). Formalnie - powinno to być państwo członkowskie, w którym jeszcze nie ma żadnej agencji UE – np. Rumunia, Słowacja, czy Bułgaria. MZ O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ