04 kwietnia, 2023

Województwo Małopolskie Partnerem Regionalnym siódmego Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Województwo Małopolskie jest Partnerem Regionalnym siódmego Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy.

Jako samorząd regionalny wraz z instytucjami otoczenia biznesu podejmuje działania mające na celu aktywizację gospodarczą i rozwój przedsiębiorczości w Województwie, m.in. prowadzi działania na rzecz pozyskiwania i obsługi inwestorów, koordynuje działania w zakresie umiędzynaradawiania regionalnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem promocji małopolskiej oferty eksportowej, prowadzi działania promocyjne w zakresie pozyskiwania kapitału inwestycyjnego oraz współtworzy Centrum Business in Małopolska, które jest partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Centrum Business in Małopolska to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza regionu. To partnerstwo działające w formule one-stop-shop na rzecz rozwoju gospodarczego Województwa Małopolskiego.

Centrum Business in Małopolska tworzą: samorząd regionalny – Województwo Małopolskie, instytucja rozwoju regionalnego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i jedna z najważniejszych instytucji wspierających bezpośrednie inwestycje zagraniczne – Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Eksperci w dziedzinie obsługi procesów inwestycyjnych, wdrażania projektów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz prowadzenia działań marketingowych na rynku krajowym oraz rynkach międzynarodowych realizują przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie potencjału gospodarczego małopolskich firm i podnoszenie ich konkurencyjności.

Więcej informacji www.businessinmalopolska.pl

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ