27 marca, 2015

„Ustawa MiLOG stwarza zagrożenie dla fundamentów, na których osadzona jest cała Unia”

W magazynie „Transport Manager” ukazał się obszerny artykuł na temat niemieckiej ustawy o płacy minimalnej. Materiał opatrzony jest komentarzami, wśród których znajduje się też opinia Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Wicepremier określa wprowadzenie MiLoG jako działanie „protekcjonistyczne – jawnie wymierzone przeciwko polskim przedsiębiorcom, m.in. transportowym”. Wicepremier zwraca uwagę na fakt, że Polska jest największą potęgą przewozową na starym kontynencie i przywołuje przykład podobnego problemu, czy też „wojny handlowej”, jaki pojawił się na linii irańsko-tureckiej. Iran nakładał na tureckie ciężarówki wjeżdżające na jego terytorium coraz większe opłaty. Druga strona odpłacała się takimi samymi działaniami. Oba kraje zwracały przewoźnikom koszty poniesione u sąsiada. W momencie, gdy wysokość opłat nakładanych przez Turcję sięgnęła 500 dolarów, a było to początkiem bieżącego roku, Iran „skapitulował”. Premier Piechociński podkreśla, że czasowe zawieszenie niemieckich przepisów trzeba wykorzystać, by dopilnować przebiegu procesu sprawdzającego zgodność ustawy MiLoG z prawem Unii. „(…) jeżeli MiLoG wejdzie w życie w takiej interpretacji, jak proponują Niemcy, zostanie wysadzona w powietrze jedność Unii Europejskiej” – stwierdza na łamach „Transport Manager” Wicepremier. Artykuł przeczytać można tutaj. O fundamentach UE oraz jej fundamentalnych wartościach rozmawiać będą uczestnicy III Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, którego organizatorem jest Inicjatywa. Tematem wiodącym wydarzenia będzie bowiem tocząca się w Unii Europejskiej walka dwóch wartości – swobody przepływu usług oraz ochrony praw pracowniczych. Więcej na: www.koordynacja.org AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ