23 listopada, 2017

V Europejski Kongres Mobilności Pracy dobiegł końca!

Po dwóch niezwykle intensywnych dniach zakończyła się piąta edycja Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy.

Dzień pierwszy zaczął się od płomiennego przemówienia Prezesa Inicjatywy Mobilności Pracy, Stefana Schwarza. Następnie głos zabrała Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, które współorganizowało pierwszy dzień Kongresu. Ze względu na nagłe zmiany w swoim harmonogramie z udziału w EKMP zmuszona była zrezygnować Komisarz Elżbieta Bieńkowska, jednak Komisję Europejskę reprezentowała Marzena Rogalska z Dyrekcji Generalnej GROW. W dalszej kolejności na scenie zasiadali przedstawiciele nauki, polityki, administracji publicznej i prawnicy. Prezentacja Gościa Honorowego prof. Danny'ego Pietersa z Uniwersytetu Katolickiego w Leuven oraz dyskusje panelowe wskazały na skalę problemów na unijnym rynku mobilności pracy. Z drugiej strony, zdaniem większości panelistów nadchodząca zmiana przepisów w tej kwestii wcale nie poprawi sytuacji, a wręcz zepchnie wielu pracowników do tzw. "szarej strefy", całkowicie poza systemem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Uczestnicy wydarzenia mogli również wziąć udział w foto-petycji Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy #protectionismisNOTfair i wyrazić swój sprzeciw wobec ograniczania swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej i rosnącego protekcjonizmu.

Gala Labor Mobilis

Pierwszy dzień Kongresu zwieńczyła uroczysta gala wręczenia nagrody honorowej Labor Mobilis. Tegoroczną statuetkę otrzymali prof. Jozef Pacolet oraz Frederic De Wispelaere z Instytutu HIVA na Uniwersytecie Katolickim w Leuven "za wytrwałość i bezstronność w badaniach nad delegowaniem pracowników". Więcej informacji o laureatach dostępnych jest tutaj.

Warsztaty drugiego dnia

Drugi dzień wydarzenia skierowany był przede wszystkim do przedsiębiorców. Gościliśmy jednak również pracowników administracji publicznej i osoby zajmujące się prawem pracy naukowo. Podczas serii warsztatów można było zdobyć praktyczną wiedzę na temat delegowania pracowników i związanych z tym formalności i zawiłości prawnych. Niezwykłą popularnością cieszyły się warsztaty Partnera Merytorycznego V EKMP - firmy KPMG i Partnera - Deloitte. Można było także skorzystać z konsultacji w punkcie ZUS. Podsumowując, za nami dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów. Mimo nadchodzących zmian w zasadach delegowania pracowników, EKMP pokazuje, że mobilność pracy jest w Europie wciąż niezwykle popularnym i istotnym tematem, o którym można prowadzić rzeczową i konkretną debatę. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z V EKMP.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ