26 czerwca, 2014

„Od kiedy delegowanie pracowników na nowych zasadach?”

Dzisiejsza „Gazeta Podatkowa” pisze o niektórych z nowych przepisów dla pracowników delegowanych. W artykule „Od kiedy delegowanie pracowników na nowych zasadach?” opisane jest kilka zmian, które wprowadza dyrektywa wdrożeniowa w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE.   Jolanta Białkowska, autorka artykułu wymienia zobowiązania pracodawców delegujących oraz państw członkowskich wobec nowych przepisów przyjętych przez Parlament Europejski. Wiele uwagi poświęca kwestii dostępu do informacji. Nowe przepisy zobowiązują bowiem do utworzenia przez każde państwo członkowskie oficjalnej strony internetowej zawierającej informacje o wszelkich warunkach obowiązujących pracodawców delegujących na jego terenie. Problem w tym, że ich utworzenie wymaga przede wszystkim czasu i na pewno nie nastąpi to w tym roku ­– pisze autorka.
"Założeniem do obowiązku tworzenia stron internetowych przez wszystkie państwa członkowskie jest wyeliminowanie sytuacji, w której pracodawcy delegujący nie przestrzegali miejscowego prawa nie dlatego, że mieli taki zamiar, tylko dlatego, że zginęli w gąszczu przepisów, układów zbiorowych i zasad obowiązujących w państwie przyjmującym . Obawiam się, że niektóre państwa przyjmujące będą z premedytacją czekały z uruchomieniem strony do ostatniej chwili." – przyznał Stefan Schwarz, Prezes Zarządu Inicjatywy Mobilności Pracy.
Strony internetowe zawierające spis wszystkich przepisów i stawek minimalnych obowiązujących pracodawców delegujących będą dużą pomocą dla polskich firm usługowych, które nierzadko mają kłopot z dostępem do jasnych informacji o warunkach zatrudnienia w kraju, do którego wysyłają pracowników. Artykuł „Od kiedy delegowanie pracowników na nowych zasadach?” przeczytać można tutaj. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ