28 marca, 2018

Warsztaty dla pracodawców w Belgradzie w ramach projektu unijnego „GuideForYou”

W dniach 19-20 kwietnia w Belgradzie odbędą się warsztaty dla pracodawców w ramach unijnego projektu "GuideForYou – Współpraca partnerów społecznych w Europie w celu zapewnienia lepszych przepisów prawnych, przejrzystości i dostępu do informacji dla pracowników delegowanych i pracowników agencji pracy tymczasowej".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Biorą w nim udział związki zawodowe i organizacje pracodawców zarówno z krajów UE, jak i państw kandydujących - Serbii i Macedonii. Polskimi partnerami projektu są Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Związek Pracodawców Dolnego Śląska. Podczas warsztatów w Belgradzie swoje wykłady wygłosi dr Marek Benio, wiceprezes zarządu IMP.

O projekcie "GuideForYou"

Projekt "GuideForYou" skupi się na transpozycji dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE. Partnerzy projektu wezmą także udział w pogłębionej dyskusji nad rewizją dyrektywy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i debatach. Wśród omawianych tematów znajdzie się miejsce dla kwestii związanych z równymi prawami pracowników delegowanych i lokalnych, w szczególności dotyczących wynagrodzenia. Organizacje związkowe z Chorwacji, Włoch, Serbii, Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Polski i Litwy oraz organizacje pracodawców z Serbii, Polski, Hiszpanii i Rumunii podejmą wspólne działania w celu wsparcia właściwego wdrożenia dyrektywy w swoich krajach. Partnerzy projektu przedstawią różne punkty widzenia na temat propozycji KE dotyczącej rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest uzgodnienie przez partnerów społecznych i organy krajowe wspólnego stanowiska co do tego, jakiego rodzaju usprawnień można dokonać w zakresie monitorowania wdrożenia dyrektywy o delegowaniu pracowników, lepszego informowania pracowników delegowanych i pracodawców, zgłaszania naruszeń i rokowań zbiorowych w ramach istniejących ram prawnych dotyczących delegowania. Ponadto ponad 180 przedstawicieli zainteresowanych stron i partnerów społecznych będzie lepiej rozumiało politykę delegowania pracowników w UE oraz jej wpływ na prawa i obowiązki przedsiębiorstw i pracowników.

Wykłady dra Marka Benio

Podczas warsztatów dla pracodawców w Belgradzie swoje wykłady wygłosi dr Marek Benio. Wiceprezes IMP chce poszerzyć wiedzę uczestników na temat prawnych i ekonomicznych aspektów delegowania pracowników. Z uwagi na fakt, że uczestnicy pochodzą zarówno z państw członkowskich UE, jak i krajów kandydujących, seminarium będzie zawierało informacje na temat warunków prawnych zatrudniania obywateli państw trzecich (spoza UE) i ich delegowania w UE w ramach tzw. wizy Van Der Elst. Uwzględnione zostaną trzy główne obszary: prawo pracy, zabezpieczenie społeczne, podatki. Dr Benio w pierwszym dniu warsztatów (19 kwietnia) opowie o dyrektywie podstawowej 96/71/WE i typach delegowania. Wykład w drugim dniu warsztatów będzie poświęcony dyrektywie wdrożeniowej oraz ostatniej rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Pełną agendę można sprawdzić tutaj: Agenda Belgrad 19-20 kwietnia JJ O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ