30 stycznia, 2024

Warsztaty z delegowania cudzoziemców. Zapraszamy stacjonarnie i online 22 lutego!

94. Posting Lab – warsztaty stacjonarne i online

Zapraszamy na 94. Posting Lab, który odbędzie się 22 lutego. Pracownię poprowadzi dr Marek Benio w formacie hybrydowym. Na część stacjonarną zapraszamy do Krakowa, ponownie do Hotelu Atrium. Liczba miejsc jest ograniczona. Gościem Pracowni będzie przedstawiciel z firmy Sykom, twórcy programu SyKOF HR, których znają Państwo z kongresowej wioski ekspertów i którzy odpowiedzą na pytania o cyfrowe rozliczanie pracowników. Szczegóły w artykule poniżej.

Jeśli zechcą nam Państwo towarzyszyć, wieczorem przewidujemy kontynuację dyskusji w mniej formalnym charakterze. Gorąco namawiamy do spędzenia tego wieczoru razem. Prosimy o niezobowiązujące potwierdzenie, abyśmy mogli wybrać odpowiedni lokal😊

Tematyka warsztatów

Na potrzeby naszej pracowni cudzoziemiec oznacza osobę nie będącą obywatelem żadnego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani Szwajcarii. Delegowanie cudzoziemców na gruncie prawa unijnego zasadniczo nie różni się od delegowania innych pracowników. Niektóre państwa członkowskie stawiają dodatkowe wymogi dotyczące legalności wjazdu i pobytu na ich terytorium wobec prawidłowo delegowanych cudzoziemców. Wymogi te zawsze stanowią barierę w wykonaniu usługi. O tym czy bariera ta jest uzasadniona decyduje orzecznictwo TSUE. Wygląda na to, że paradoksalnie, brak odrębnych przepisów dotyczących delegowania cudzoziemców, pozwala niektórym państwom członkowskim dość bezkarnie ograniczać świadczenie usług przez zatrudniające cudzoziemców przedsiębiorstwa z innych państw członkowskich. Do zwykłych problemów delegowania pracowników, wymagających każdorazowo rozstrzygnięcia kolizji między prawem krajowym dwóch państw w zakresie 1/ prawa pracy, 2/ prawa ubezpieczeń społecznych i 3/ opodatkowania, w przypadku cudzoziemców dochodzi zatem problem legalności wjazdu i pobytu.

Program

  1. Warunki prawidłowego delegowania (odrębności w przypadku cudzoziemców).
  2. Legalizacja pobytu i pracy w państwie wysyłającym.
  3. Wjazd i pobyt – tytuły pobytowe, ochrona czasowa (przedłużenie do 4 marca 2025 r.), wiza, karta pobytu, karta Polaka, „w procedurze”. Przedłużenia legalności pobytu z mocy prawa a przekraczanie granic wewnętrznych UE: zatrudnienie: zgłoszenie, powiadomienie, zezwolenie na pracę, niebieska karta; delegowanie cudzoziemca vs. zatrudnienie cudzoziemca w spółce-córce na terytorium państwa wykonania usługi; ubezpieczenie społeczne cudzoziemców – wytyczne ZUS.
  4. Delegowanie cudzoziemca zatrudnionego w Polsce na podstawie umowy zlecenie. Warunki zatrudnienia cudzoziemców.
  5. Specyfika delegowania przez agencje zatrudnienia – ograniczenia w delegowaniu cudzoziemców do pracy tymczasowej i użyczaniu pracowników.
  6. Stanowisko ambasady Niemiec w sprawie wydawania wiz krajowych „na warunkach Vander Elst”. Ochrona przez deportacjami prawidłowo delegowanych cudzoziemców.

Część towarzyska

Wieczór karnawałowy w Krakowie – obowiązkowe wspólne wyjście uczestników Pracowni na miasto. Prosimy o potwierdzenie. Z przyjemnością zarezerwujemy lokal. Każdy płaci za siebie.

Informacje praktyczne

94. Posting Lab odbędzie się w czwartek 22 lutego w godzinach 12:00-15:00. Udział stacjonarny w Hotelu Atrium w Krakowie lub online jak zawsze na platformie zoom. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie.

Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań na kontakt@labourinstitute.eu. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem odpowiemy w pierwszej kolejności.

Gość Pracowni firma SYKOM

Podczas krótkiego wystąpienia ekspert systemu kadrowo-płacowego SyKOF HR omówi wykorzystywanie nowych technologii w obsłudze pracowników oddelegowanych oraz wytwarzanie i przechowywanie dokumentacji kadrowej w formie elektronicznej. W trakcie prezentacji poruszy kwestie najlepszych praktyk związanych z naliczaniem jednej listy płac dla pracownika oddelegowanego, który pracuje w kilku krajach w danym miesiącu oraz skoncentrujemy się na kwestii automatyzacji tego procesu. Opowie także o obliczaniu składek ZUS i podatków pracownikom oddelegowanym za granicę. Zaprezentują także najważniejsze kwestie przy tworzeniu PITów i załączników PIT/ZG dla pracowników i zleceniobiorców oddelegowanych oraz skupimy się na tym jak wyeliminować ręczne nanoszenie danych przekazanych przez klienta do systemu (inteligentne algorytmy pobierające dane z różnych źródeł m.in. plików excelowych o różnych strukturach).

Więcej informacji na stronie internetowej: TU
Delegacje w SyKOF HR: TU
Oddelegowania w SyKOF HR: TU

 

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ