23 lutego, 2022

Webinarium nt. kontroli niemieckich ubezpieczycieli u przedsiębiorców – zapraszamy!

Zapraszamy na 73. Posting Lab

Zapraszamy na marcowy Posting Lab, który odbędzie się w czwartek 24 marca w godzinach 11.00-14.00. Wiedzę przekaże nasz ekspert dr Paweł Polaczuk. Warsztaty odbędą się online w języku polskim, za pośrednictwem platformy Zoom. Niemieckie instytucje zabezpieczenia społecznego od kilku tygodni rozsyłają do polskich firm kwestionariusz kontrolny, którego celem jest ustalenie statusu ubezpieczeniowego pracowników delegowanych. Na Pracowni podpowiemy jak należy reagować na te pisma. Audyt i kontrola dotyczy nie tylko pracowników ubezpieczonych w Niemczech.

Kontrole niemieckich ubezpieczycieli u przedsiębiorców

Program: 1. Podstawy i zakres audytu w trybie § 28p ust. 1 księgi czwartej kodeksu socjalnego, 2. modulacje audytu (okresowy, na wniosek, z zawiadomienia) 3. zakres badanej dokumentacji oraz 4. uprawnienia organów kontrolnych i wreszcie 5. obowiązki współdziałania spoczywające na kontrolowanym. Zajmiemy się także trybem odwoławczym od wyników audytu oraz zmianami związanymi z przekazywaniem dokumentacji przy użyciu rejestrów danych i modułów danych określonych w podstawowych zasadach przekazywania danych dla elektronicznie wspomaganego audytu przedsiębiorstwa przez Deutsche Rentenversicherung z 27 kwietnia 2021 r. w wersji obowiązującej od dnia 1 lipca 2021 r. Przynajmniej raz na cztery lata instytucje ubezpieczenia emerytalnego muszą kontrolować zatrudnienie pod kątem obowiązku bądź zwolnienia z obowiązku ubezpieczenia społecznego, obliczania i opłacania składek oraz prawidłowości zgłoszeń do ubezpieczenia (§ 28p ust. 1 księgi czwartej kodeksu socjalnego, dalej jako SGB IV). Cykliczność tych kontroli jest związana z przedawnieniem roszczeń dotyczących składek. Z uwagi na pandemię, odstąpiono od przeprowadzania audytu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r., zawieszając bieg terminów przedawnienia dla wymagalności składek na ubezpieczenie społeczne należnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Od nowego roku Deutsche Rentenversicherung oraz w pojedynkę działający ubezpieczyciele wypadkowi rozsyłają formularze zapowiadające przeprowadzenie audytów dotyczących ubezpieczeń społecznych w przedsiębiorstwach. Kontrole regularne obejmują także obowiązek prowadzenia przez pracodawcę odrębnej ewidencji wynagrodzeń dla każdego pracownika za każdy rok kalendarzowy. Kontroli poddaje się również dokumenty płacowe pracowników. Audyt jest z reguły przeprowadzany po uprzednim powiadomieniu przez ubezpieczyciela. Jeśli to możliwe, zawiadomienie powinno być dokonane w ciągu miesiąca, ale musi być dokonane co najmniej 14 dni przed kontrolą, chyba, że kontrolę przeprowadza się na podstawie zawiadomienia upoważnionych organów. Mając to na uwadze postanowiliśmy zorganizować Posting Lab poświęcony kontrolom zapowiadanym przez ubezpieczycieli. Podczas Pracowni omówimy przepisy dotyczące audytu, zakres badanych dokumentów i tryb wszczęcia oraz zakończenia postępowania. Poświęcimy także czas zmianom trybu audytu od 1 stycznia 2023 r.

Informacje praktyczne

73. Posting Lab odbędzie się za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom w czwartek 24 marca 2022 r. w godzinach 11:00-14:00. Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie. Zgłoszenia można przesyłać do piątku 18 marca 2022 r. przez formularz dostępny tutaj lub mailowo na adres izabela.mastalerz@labourinstitute.eu. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ