06 grudnia, 2021

Webinarium nt. najważniejszych form pracy na czarno w prawie i orzecznictwie sądów niemieckich

Zapraszamy na 70. Posting Lab

Zapraszamy na pierwsze warsztaty online z cyklu Posting Lab w 2022 roku. Temat zostanie poświęcony przypadkom tzw. pracy na czarno. Pojęcie pracy na czarno jest w niemieckim porządku prawnym bardzo pojemne. Zwykle obejmuje pracę bez wymaganego zezwolenia oraz zatrudnianie na warunkach rażąco nieproporcjonalnych. Pracownię poprowadzi dr Paweł Polaczuk. Warsztaty odbędą się online 14 stycznia, za pośrednictwem platformy Zoom.

Najważniejsze formy pracy na czarno w prawie i orzecznictwie sądów niemieckich

Program: 1. Przypatrzymy się stanom faktycznym, które sądy i organy niemieckie kwalifikują jako praca na czarno: • przypadkom naruszenia wymogu uzyskania tytułu pobytowego i • przypadkom zatrudnienia na warunkach nieproporcjonalnych w stosunku do pracowników niemieckich, którzy wykonują taką samą /porównywalną pracę. 2. Wymóg uzyskania zezwolenia na pobyt/na pracę jest jednym z najważniejszych i najsurowiej sankcjonowanych przez władze niemieckie i dość jednolicie ocenianych przez sądy w obfitej judykaturze dotyczącej wielu profesji i kraju pochodzenia pracownika. 3. Ostatnia z w/w form pracy na czarno – zatrudnienie na warunkach rażąco nieproporcjonalnych – była przedmiotem wnikliwiej oceny niemieckiego prawodawcy w kontekście wymogu płacy minimalnej – przyjrzymy się jej. 4. Nie zabraknie odniesień do aktualnego w ostatnim czasie łączenia oceny prawnej zatrudnienia na warunkach nieproporcjonalnych z niezgłaszaniem pracownika do ubezpieczenia społecznego albo zaniżaniem podstawy składki. Niezarejestrowanie zagranicznego pracownika do ubezpieczenia społecznego i towarzyszący temu brak opłacania składek / zaniżenie składki mogą być kwalifikowane jako przypadki wyraźnej dysproporcji w warunkach zatrudnienia. 5. Omówimy również karnoprawne i cywilnoprawne konsekwencje takiego stanu rzeczy – omówimy je na przykładach.

Informacje praktyczne

70. Posting Lab odbędzie się za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom w piątek 14 stycznia 2022 r. w godzinach 11:00-14:00. Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie. Zgłoszenia można przesyłać do 10 stycznia 2022 r. przez formularz dostępny tutaj lub mailowo na adres izabela.mastalerz@labourinstitute.eu. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzącego. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ