21 grudnia, 2021

Wstępne porozumienie ws. rewizji koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Po 6 latach prac legislacyjnych oraz po 17 rundach negocjacyjnych Parlament Europejski oraz Rada UE w dniu 16 grudnia osiągnęły tzw. „wstępne porozumienie” ws. rewizji koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Nie oznacza to, że prace nad rewizją rozporządzeń zostały zakończone. Musi ono jeszcze zostać zaakceptowane przez Parlament Europejski w głosowaniu w komisji EMPL oraz podczas Sesji Plenarnej, a także musi uzyskać poparcie państw członkowskich w Radzie. Jeśli porozumienie zostanie przyjęte przez Radę i Parlament, wówczas zrewidowane przepisy mogłyby wejść w życie już w marcu 2022. W przypadku braku poparcia prace będą kontynuowane przez Prezydencję Francuską. Z informacji pozyskanych przez Instytut po zakończeniu rundy negocjacyjnej wynika, że instytucje zgodziły się na wykreślenie kryterium czasu pracy z definicji siedziby firmy (postulat ELMI). Nie było niestety większości za wykreśleniem obrotów ani za wprowadzeniem nowego kryterium, o co jako ELMI bardzo zabiegaliśmy. Negocjatorzy uzgodnili także, że złożenie wniosku o formularz A1 ma odbyć się przed wysłaniem pracownika zagranicę. W wyjątkowych sytuacjach można będzie to zrobić do 3 dni po rozpoczęciu pracy (za wyjątkiem sektora budownictwa). Taki zapis zmienia charakter A1 z deklaratoryjnego (można jechać bez A1 i wnioskować wstecz) na konstytutywny. W przypadku wątpliwości ze strony kraju przyjmującego instytucja kraju wysyłającego będzie miała 10 dni na dostarczenie dowodów potwierdzających poprawne ustalenie prawodawstwa właściwego. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przepis ten ma zacząć obowiązywać 2 lata po wejściu w życie rozporządzenia. Spod obowiązku poinformowania instytucji właściwej kraju wysyłającego wyłączono podróże służbowe, które nie dotyczą świadczenia usług.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ