11 października, 2019

Wysłuchanie Jana Cremersa w Komisji EMPL

Relacja z wysłuchania Jana Cremersa w Komisji EMPL

7 października w komisji EMPL (ds. zatrudnienia i spraw socjalnych) odbyło się wysłuchanie kandydata na niezależnego eksperta przy Europejskim Urzędzie ds. Pracy (ELA). Po głosowaniu dr Jan Cremers został nominowany na to stanowisko przez większość członków komisji EMPL (33 za i 4 przeciw).

Kim jest kandydat na niezależnego eksperta przy ELA?

Dr Jan Cremers w swojej pracy naukowej często prezentował krytyczne stanowisko na temat mobilności pracowników i usług. W latach 2008-2009 pełnił mandat europosła w grupie Socjalistów i Demokratów. Na wstępie kandydat wygłosił bardzo krótkie oświadczenia. Poinformował o swoim 30-letnim doświadczeniu w pracy nad zagadnieniem mobilności pracy i usług oraz o dorobku naukowym. Był zaangażowany w prace nad Rozporządzeniem powołującym ELA. Jako zewnętrzny ekspert dostarczał opinie i ekspertyzy Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu. W swoim wystąpieniu podkreślił konieczność poprawy jakości wspólnych inspekcji (jedna z kompetencji ELA). W tym zakresie należy jego zdaniem czerpać doświadczenie z projektu EuroDetachement, w którym sam uczestniczył. Jako przykład dobrych praktyk podał współpracę między inspekcjami z Francji i Portugalii. Podkreślił, że prawo tworzone w zakresie mobilności musi być „dla każdego” - kraj przyjmujący jest także często krajem wysyłającym. Według niego wartością dodaną ELA jest uznanie roli zagranicznych inspektorów podczas wspólnych inspekcji, gdyż na ten moment zagraniczny inspektor nie ma żadnych praw poza granicami swojego kraju. Na zakończenie podkreślił, że pełniąc swoją rolę zamierza być także reprezentantem komisji EMPL i jej członków.

Dyskusja i pytania europosłów

Podczas dyskusji głos ws. ELA zabrali: Sara Skyttedal (Szwecja, Europejska Partia Ludowa), Agnes Jongerius (Holandia, Socjaliści i Demokraci), Dragos Pislaru (Rumunia, Renew Europe), Jeroen Lenaers (Holandia, Europejska Partia Ludowa) oraz Johan Danielsson (Szwecja, Socjaliści i Demokraci). Europoseł Elżbieta Rafalska zadała istotne dla mobilności pracy pytania. Jak niezależny ekspert planuje współpracować z Komisją EMPL, z jaką częstotliwością się spotykać? Minister Rafalska zwróciła także uwagę na problem, jakim jest brak informowania przez inspekcje kraju przyjmującego inspekcji kraju wysyłającego o przeprowadzanej kontroli. Zapytała co kandydat sądzi na temat zwiększenia przepływu informacji w tym zakresie. Odpowiadając na pytania Jan Cremers ponownie podkreślił konieczność wzmocnienia wspólnych transgranicznych inspekcji. ELA ma odegrać w tym zakresie znaczącą rolę. Odnosząc się do pytania Minister Rafalskiej jednocześnie wskazał, że wśród zadań ELA znajdują się także zadania związane z poprawą przepływu informacji i z mediacjami. To także powinno poprawić współpracę między państwami członkowskimi w zakresie kontroli. Ponadto wskazał na rolę jaką mogą odgrywać „punkty kontaktowe”. Obecnie pracuje nad projektem w tej tematyce. Odpowiadając na pytanie Johana Danielssona wskazał, że ELA będzie musiała wypracować sobie wewnętrzny mechanizm jak reagować np. na sygnały o łamaniu prawa przesyłane m.in. przez związki zawodowe czy inne podmioty (alert mechanism). Na zakończenie podkreślił, że gdyby ELA została powołana na przełomie lat 80-tych i 90-tych wówczas nie byłoby potrzeby stworzenia wielu innych struktur (np. Platformy do Walki z Pracą Nierejestrowaną). Margareta Przybyła Zdjęcie:

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ