30 marca, 2020

Wytyczne Komisji Europejskiej ws. pracowników delegowanych w okresie pandemii

Komunikat Komisji Europejskiej

Komisja Europejska opublikowała specjalny komunikat z wytycznymi dla państw UE w zakresie zapewnienia swobodnego przepływu pracowników w czasie pandemii COVID-19. Celem jest zapewnienie, aby pracownicy mobilni w obrębie UE – zwłaszcza zatrudnieni w zawodach o krytycznym znaczeniu dla walki z pandemią koronawirusa – mogli dotrzeć do swojego miejsca pracy. W ubiegłym tygodniu Inicjatywa Mobilności Pracy wystosowała w tej sprawie apel do KE.

Wytyczne KE

Komunikat dotyczy pracowników transgranicznych, pracowników delegowanych oraz pracowników sezonowych. Według wytycznych przedstawionych przez Komisję Europejską państwa członkowskie powinny:
  • zapewnić swobodny przepływ pracowników pomiędzy krajami UE. W tym zakresie potrzebne jest skoordynowane podejście między państwami UE.
  • ułatwić wjazd na swoje terytorium i swobodny dostęp do miejsca pracy osobom zatrudnionym m.in. w branży opieki, IT, inżynieryjnej, produkcji i przetwórstwa żywności, transportu drogowego.
  • stworzyć specjalne korytarze dedykowane pracownikom transgranicznym, delegowanym i sezonowym, co ma pozwolić na bezproblemowe i szybkie przekraczanie granic.
  • monitorować stan zdrowia pracowników mobilnych w takim samym zakresie jak w stosunku do obywateli danego kraju (przede wszystkim sprawdzanie temperatury ciała).
Państwa UE powinny także zezwolić pracownikom z innych sektorów, nie będących sektorami newralgicznymi, przekraczać granice i podróżować do miejsca zatrudnienia, jeśli dana branża w państwie UE nadal funkcjonuje. Dodatkowo kraje UE powinny umożliwić firmom skorzystanie z art. 16 Rozporządzenia 883/2004 w celu uniknięcia zmiany prawodawstwa właściwego. W tym celu pracodawca powinien złożyć stosowny wniosek do instytucji właściwej kraju, którego prawodawstwo chce utrzymać.

Postulaty zgłoszone przez IMP

Wytyczne Komisji Europejskiej w dużej mierze odpowiadają postulatom zgłaszanym przez Inicjatywę Mobilności Pracy. Teraz odpowiedzialność leży po stronie państw członkowskich, aby te wytyczne wdrożyć. Niestety, jak obserwujemy, z tym bywa różnie. IMP na bieżąco monitoruje sytuację. Będziemy wdzięczni za zgłaszanie problemów jakie napotykają pracownicy podróżując i pracując w krajach UE. Wszystkie te sygnały postaramy się wykorzystać do działań na rzecz, o ile to możliwe, swobodnego przepływu pracowników w warunkach pandemii.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ