18 kwietnia, 2023

Wywiad „hot chair” z Józefem Gawronem, Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego na EKMP 2023

Pierwszy dzień Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy zamknie wywiad „hot chair” z przedstawicielem naszego Partnera Regionalnego, Józefem Gawronem, Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego. Głównym tematem rozmowy będzie obecność obywateli Ukrainy na małopolskim rynku pracy. Wywiad przeprowadzi red. Zbigniew Bartuś (DGP).

Setki tysięcy ukraińskich kobiet znalazło w Małopolsce nie tylko pomoc i schronienie ale także zatrudnienie. A nie są to przecież osoby, które przybyły do Polski w poszukiwaniu pracy, lecz uciekinierzy wojenni. Praca jest najlepszą formą pomocy jakiej można udzielić osobom cieszącym się ochroną tymczasową, bo przywraca im godność, nadzieję i poczucie bezpieczeństwa. Na Kongresie pytamy m.in. o to czy pracownice objęte ochroną tymczasową mogą być delegowane do innych państw członkowskich przez swoich małopolskich pracodawców?

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron

Polityk, samorządowiec. Obecnie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z okręgu tarnowskiego, w latach 2006-2015 radny powiatu proszowickiego. Od trzech kadencji członek Rady Programowej TVP S.A. Oddział w Krakowie.

Józef Gawron jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, magistrem inżynierem mechanikiem o specjalności "Technologia maszyn". Ukończył również studia podyplomowe informatyczne, studia podyplomowe ekonomiczne o specjalności "Przedsiębiorczość" oraz studia podyplomowe "Menadżer Ochrony Zdrowia".

W latach 2015-2018 zajmował stanowisko Wicewojewody Małopolskiego. W tym czasie realizował zadania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Ostatnie lata pracował na stanowiskach menadżerskich w Tauron Polska Energia S. A. oraz w Kopalni Wapienia "Czatkowice".

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Więcej informacji -> Malopolska.pl

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ