25 stycznia, 2016

Wzrost liczby oddelegowanych w 2015 nieznaczny

Z danych ZUS z stycznia 2016 wynika, że nieznacznie wzrosła liczba wystawionych w 2015 roku poświadczeń A1. Wzrost o niecałe 8%, w porównaniu z dynamiką notowaną w poprzednich latach (2012 – 240 tys., 2013 – 385 tys., 2014 – 428 tys.) wyraźnie pokazuje, że rynek usług transgranicznych świadczonych z Polski powoli się stabilizuje. Oczywiście przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne – na przykład rosnąca liczba trwałych migracji do Niemiec po wprowadzeniu w tym kraju ustawy o powszechnym minimalnym wynagrodzeniu. W branży opiekuńczej może to wynikać ze wzrostu liczby polskich opiekunek zakładających własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec. W tych przypadkach nie obowiązuje przecież ustawa o minimalnym wynagrodzeniu. Inną przyczyną spadku dynamiki może być zaostrzenie kontroli o charakterze protekcjonistycznym w państwach przyjmujących, których celem jest przejęcie polskich specjalistów przez miejscowe firmy i zatrudnianie ich albo na warunkach prawa miejscowego, albo na czarno. To inny rodzaj migracji, który wymyka się z naszych statystyk opartych na liczbie poświadczeń A1. Liczby wydanych formularzy A1 oraz oddziały ZUS z największą liczbą złożonych wniosków przedstawia załączona infografika.   Usługi transgraniczne świadczone z Polski na podstawie wydanych poświadczeń A1

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ