08 lutego, 2017

Zaproszenie: XVIII Pracownia Legalnego Delegowania – 17 lutego 2017

Wszystkich Członków IMP zapraszamy na XVIII Pracownię Legalnego Delegowania, poświęconą tematowi prawidłowego wyliczania podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych. Pracownia Legalnego Delegowania odbędzie się 17 lutego 2017r. w Krakowie. Zapraszamy na nią szczególnie osoby zajmujące się obliczaniem podstawy wymiaru składek oraz wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych obliczanych i wypłacanych przez płatników świadczeń w imieniu ZUS. Członkowie IMP zgłaszają problemy z obliczaniem podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych osiągających przychód niższy od przeciętnego w miesiącach, w których wykonują pracę w niepełnym okresie (na przykład przez kilkanaście dni). Przypadki te rodzą wysoki stopień niepewności co do interpretacji prawa. Celem PLD jest znalezienie odpowiedzi na wątpliwości, a w przypadku niemożności - sformułowanie precyzyjnych pytań ilustrowanych przykładami i skierowanie w tej sprawie formalnego zapytania do MRPiPS.

Pracownia nieco inna

Pracownia będzie miała charakter warsztatowy i będzie współprowadzona przez eksperta IMP, Magdalenę Grygorowicz. Wspólnie obliczymy podstawy wymiaru składek i świadczeń w kilku konkretnych przypadkach. Zapraszamy! Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla członków IMP.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ