16 lipca, 2018

XXXI PLD: Delegowanie pracowników a podatki. Zapraszamy!

27 lipca odbędzie się XXXI Pracownia Legalnego Delegowania, którą poświęcimy zagadnieniom podatkowym.

Pracownię poprowadzą eksperci IMP - Adam Powiertowski i Marta Zięba-Szklarska. Uczestnicy V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy z pewnością pamiętają praktyczne warsztaty na temat delegowania obywateli państw trzecich do UE, które prowadziła Pani Marta. Pana Adama natomiast można było spotkać na targach dedykowanych pracodawcom delegującym pracowników. Tym razem nasi eksperci połączą swoje siły, by przekazać Uczestnikom PLD praktyczną wiedzę na temat podatków.

Delegowanie pracowników a podatki

O tym, gdzie płacone będą zaliczki na podatek dochodowy z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia pracownika delegowanego, decydują przepisy polskiej Ustawy o PIT oraz przepisy poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. To jednak dopiero początek tej skomplikowanej materii, która będzie rozwinięta podczas Pracowni. Pracownia będzie miała formę warsztatową - oprócz wypowiedzi ekspertów, sporo miejsca poświęcimy na wymianę doświadczeń pomiędzy Uczestnikami. Pracownia odbędzie się w ramach współpracy IMP z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla Członków IMP. UWAGA! W każdej Pracowni jedno miejsce jest dostępne dla osób spoza Członków Stowarzyszenia! Kontakt w sprawie rejestracji: joanna.jankowska@inicjatywa.eu +48 668 681 945 JJ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ