12 lutego, 2015

Delegowanie – wyrok sądu ws. Elektrobudowy

Niecały tydzień po Pracowni Legalnego Delegowania poświęconej opinii Rzecznika Generalnego dla TSUE, Trybunał ten wydał wyrok w sprawie pytań prejudycjalnych zgłoszonych przez fiński sąd w sporze Elektrobudowy SA z fińskim związkiem zawodowym Sähköalojen ammattiliitto ry. Treść wyroku sądu może realnie wpłynąć na zasady delegowania pracowników. Argumenty Rzecznika Generalnego skłaniające sądy do ważenia, w którym momencie uznanie roszczeń związku zawodowego prowadzić będzie do zbyt daleko idących ograniczeń w swobodzie świadczenia usług na ryku wewnętrznym, zostały przez Trybunał pominięte. [Więcej na temat sprawy pisaliśmy już tutaj: Minimalna stawka płacy tematem piątkowej Pracowni Legalnego Delegowania Czy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE zmieni zasady delegowania pracowników?] TSUE uznał, że fińskie związki zawodowe mogą przejmować wierzytelności polskich pracowników, mimo wyboru przez strony stosunku pracy polskiego prawa. Wątpliwości Inicjatywy nie zostały w tej materii całkowicie rozwiane, ale takiego rozstrzygnięcia spodziewaliśmy się po lekturze opinii Rzecznika Nilsa Wahla. Trybunał uznał za dopuszczalne zakwalifikowanie pracowników do systemu wynagradzania opartego o pracę na akord, jeśli jest on korzystniejszy dla pracowników, mimo że prawo fińskie przewiduje niższą stawkę płacy minimalnej przy wynagradzaniu stawką godzinową. Sprawa wróci teraz do sądu fińskiego, który po rozwianiu wątpliwości, wyda wyrok w sprawie.   Fot. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ