08 października, 2018

Za nami XXXIII Pracownia Legalnego Delegowania na temat ubezpieczeń społecznych

XXXIII Pracownia Legalnego Delegowania. Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych

Za nami XXXIII Pracownia Legalnego Delegowania, której tematem były ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych. Pracownię poprowadzili eksperci IMP: dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa. Rozpoczęliśmy od podstawowych informacji na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Omówiliśmy zasady zawarte w rozporządzeniu 883/2004/WE - lex loci laboris i zasady szczególne zawarte w artykułach 12, 13 i 16 rozporządzenia. Dr Benio nawiązał także do przepisu zawartego w art. 11(3)e, który może być odpowiedzią na problemy z delegowaniem osób wcześniej nieaktywnych zawodowo. Niedawno ukazał się na ten temat artykuł w Pulsie Biznesu.

Zastępowanie, normalna działalność, podleganie...

Jak zawsze gdy mowa o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, sporo miejsca poświęciliśmy tematowi zastępowania i normalnej działalności. Dr Benio opowiedział o ostatnim wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Alpenrind. Dr Marcin Kiełbasa omówił natomiast kilka istotnych dla tematu normalnej działalności wyroków Sądu Najwyższego. Rozmawialiśmy także o toczących się obecnie w Parlamencie Europejskim pracach nad rewizją rozporządzeń koordynacyjnych. Porównaliśmy propozycje zmian przedstawione przez Komisję Europejską i Radę (EPSCO) oraz propozycje posłów z Komisji EMPL. Ścierają się tam dwie wizje - bardziej restrykcyjna, reprezentowana przez posła sprawozdawcę Guillaume Balasa (S&D), i przewidująca więcej ułatwień dla przedsiębiorców propozycja Svena Schulze (Europejska Partia Ludowa).

Wysoka frekwencja

Pracownia spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców delegujących pracowników. Wśród uczestników znalazła się też duża reprezentacja pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co pozwoliło na cenną wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskami biznesu i administracji. Pracownia odbyła się na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z którym IMP współpracuje. Tematy i terminy kolejnych warsztatów można sprawdzić tutaj. JJ

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ