08 czerwca, 2017

Zapisy na XXII Pracownię Legalnego Delegowania

Zapraszamy na XXII Pracownię Legalnego Delegowania, którą poświęcimy nowym obowiązkom pracodawców, w tym pracodawców użytkowników korzystających z agencji zatrudnienia. 1 czerwca weszły w życie bardzo istotne zmiany w zasadach zatrudnienia tymczasowego. Wprowadzono szereg nowych obowiązków dotyczących dokumentacji pracowniczej, zmieniono maksymalny okres pracy tymczasowej oraz wprowadzono zabezpieczenia przed obchodzeniem „tymczasowości” pracy tymczasowej, wszystko to okraszając srogimi sankcjami. Warto być Agencją Zatrudnienia! Warto być Pracodawcą Użytkownikiem! Nowe zasady świadczenia i korzystania z usług pracy tymczasowej. Nowe obowiązki dla Agencji i Pracodawców Użytkowników. W świetle zmian: - Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy - Ustawy o cudzoziemcach - i innych ustaw Dwoje praktyków – Marta Zięba-Szklarska i Piotr Stolarczyk  - podzielą się opracowaniem w zakresie zmian, które weszły w życie 01.06.2017 oraz które wejdą w życie od 01.01.2018, doświadczeniem we wdrażaniu zmian w Agencjach i u Pracodawców Użytkowników, praktycznymi rozwiązaniami oraz wpływem zmian w obszarze ochrony danych osobowych. - Zatrudnianie Pracowników Tymczasowych – w Polsce i za granicą, obywateli UE i cudzoziemców -  czas zatrudnienia, ograniczenia podmiotowe i w zakresie pracy tego samego rodzaju, zmiana definicji, nowe oświadczenia i wymogi informacyjne, urlopy, kobiety w ciąży, aktualizacja lub aneksowanie umów, obowiązki w zakresie informacji o warunkach pracy i płacy, nowe obowiązki dla umów cywilno-prawnych, pozorność outsourcingu, nowe sankcje i odpowiedzialność pracodawcy użytkownika i agencji zatrudnienia. - Agencje Zatrudnienia - obowiązki Agencji w zakresie sprawozdawczości, niezalegania ze składkami i podatkami, nowe certyfikaty i opłaty za nie. Drugim tematem będą jak zawsze najnowsze wiadomości z Brukseli na temat rewizji dyrektywy. Bardzo minorowe nastroje ustąpiły nowej nadziei związanej z dość nieoczekiwanym nagłym zwrotem akcji w Radzie. Szczegóły na spotkaniu. Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla członków IMP. UWAGA! W każdej Pracowni jedno miejsce jest dostępne dla osób spoza członków Stowarzyszenia!  PLD odbędzie się 23 czerwca w Krakowie. Szczegóły oraz zapisy.

Kontakt i pytania: joanna.jankowska@inicjatywa.eu +48 668 681 945

         

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ