19 lutego, 2021

Zapraszamy na PLD na temat delegowania pracowników do Francji

Zapraszamy na LX Pracownię Legalnego Delegowania

Na najbliższej Pracowni Legalnego Delegowania porozmawiamy o delegowaniu pracowników do Francji. Pracownia odbędzie się 26 marca 2021 r. za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom. PLD poprowadzą mec. Marta Bledniak, mec. Lidia Mailliet -Woźniak i Agnieszka Paszkowski. Dyskusję będą moderować dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa.

Circulaire - nowe odpowiedzi na stare pytania o delegowanie do Francji

Podczas Pracowni Legalnego Delegowania omówimy szczegółowo treść i znaczenie wytycznych opracowanych przez Dyrekcję Generalną Inspekcji Pracy adresowanych do francuskich inspektorów pracy. Okólnik jest dokumentem wewnętrznym administracji francuskiej, jednak zawiera wiele konkretnych odpowiedzi, których nie ujęto w przepisach wdrażających zrewidowaną dyrektywę o delegowaniu pracowników (2018/957/WE). W programie m.in.:
  • Odpowiedzi Dyrekcji Generalnej Inspekcji Pracy na nasze pytania.
  • Obliczanie okresów delegowania na potrzeby delegowania długoterminowego: - przerwy w delegowaniu, święta, weekendy, urlopy; - nowa usługa, stary kontrahent, umowa ramowa.
  • Kumulatywne obliczanie okresów delegowania kilku pracowników.
  • Pojęcie i składniki wynagrodzenia.
  • Koszty podróży i zakwaterowania.
  • Granice swobody świadczenia usług – działalność zwyczajowa, trwała i ciągła – w poszukiwaniu kumulacji przesłanek.
  • Uporządkowanie pojęć: zakład, zakład podatkowy, trwała infrastruktura, centrum działalności, pełny cykl biznesowy.
  • Nowe skutki uznania działalności zwyczajowej trwałej ciągłej (poza odpowiedzialnością karną za nielegalne zatrudnienie): - podatek szkoleniowy (TA) i składka na ustawiczne szkolenie zawodowe (FPC).

Informacje praktyczne

LX Pracownia Legalnego Delegowania odbędzie się za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom w piątek 26 marca 2021 r. w godzinach 11:00-14:00. Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy (oraz ich współpracowników) i 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie. Zgłoszenia można przesyłać do poniedziałku 22 marca 2021 r. przez formularz dostępny tutaj lub mailowo na adres kontakt@inicjatywa.eu. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ