18 września, 2020

Zapraszamy na PLD nt. delegowania pracowników do Niderlandów z mec. M. Lewandowskim

LV Pracownia Legalnego Delegowania

Zapraszamy na kolejne warsztaty online w ramach cyklu Pracownia Legalnego Delegowania. We wtorek 29 września (w godzinach 11-14:00) wraz z mec. Marcinem Lewandowskim porozmawiamy o delegowaniu pracowników do Niderlandów po wejściu w życie dyrektywy rewizyjnej. Pracownia odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom.

Delegowanie pracowników do Niderlandów po 30 lipca 2020 r.

Program LV Pracowni Legalnego Delegowania:
  1. Nowe przepisy obowiązujące dla przedsiębiorstw delegujących pracowników do Niderlandów od dnia 30 lipca 2020 r., wprowadzone w celu wykonania dyrektywy (UE) 2018/957 zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników a) wynagrodzenie pracowników delegowanych „loonverhoudingsnorm”; b) katalog warunków pracy obowiązujących obligatoryjnie dla pracowników delegowanych według ustawy WAGwEU; c) zastosowanie niderlandzkiego prawa pracy w przypadku delegowania długoterminowego - przepisy niderlandzkiego prawa pracy znajdujące zastosowanie w przypadku delegowania pracownika na okres dłuższy niż 12 miesięcy; - warunki i procedura przedłużenia okresu 12 miesięcy do 18 miesięcy; d) obliczanie okresu oddelegowania / zastępowanie.
  2. Wpływ zmian obowiązujących od dnia 30 lipca 2020 r. na działalność przedsiębiorstw delegujących pracowników do Niderlandów / praktyczne wskazówki.

Prowadzący - mec. Marcin Lewandowski

Mecenas Marcin Lewandowski jest partnerem zarządzającym kancelarią w Amsterdamie. Rozpoczął studia prawnicze na UMK w Toruniu, a po przeprowadzce do Niderlandów ukończył studia LLM z zakresu prawa niderlandzkiego, międzynarodowego i europejskiego na Uniwersytecie w Tilburgu. Pracował jako pracownik naukowy w katedrze prawa gospodarczego Uniwersytetu w Tilburgu, a także wykładał prawo administracyjne na Uniwersytecie w Tilburgu. Od 2003 roku doradca prawny. Od 2008 roku do 2018 roku członek niderlandzkiej Izby Adwokackiej w Amsterdamie, od 2019 roku członek Izby Adwokackiej w Haarlemie. Na doświadczenie zawodowe Mec. Lewandowskiego składa się praca w charakterze prawnika w renomowanej kancelarii międzynarodowej oraz partnera prestiżowej amsterdamskiej kancelarii adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o charakterze międzynarodowym. Doradza klientom korporacyjnym (również tym notowanym na giełdzie) jak i indywidualnym podmiotom w zakresie problematyki związanej z transakcjami lub sporami transgranicznymi. Od lat zajmuje się problematyką transgranicznego świadczenia usług, w szczególności delegowania i użyczania pracowników. Reprezentuje przedsiębiorców w trudnych sprawach z elementami transgranicznym przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Stale współpracuje z Polską Izbą Gospodarczą w Niemczech a także Korporacją Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD w Warszawie oraz Ogólnopolską Federacją Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL. Jest współzałożycielem i przez wiele lat był członkiem zarządu fundacji Polonus. Był założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich. Od 2015 roku jest prezesem Polskiej Izby Handlowej w Niderlandach. Sprawuje funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Prawników Polskich w Niderlandach.

Informacje praktyczne

Pracownia Legalnego Delegowania odbędzie się online za pośrednictwem platformy Zoom we wtorek 29 września w godzinach 11:00-14:00. Koszt udziału w webinarium dla Członków IMP wynosi 300 zł netto/os., a dla osób spoza stowarzyszenia – 750 zł netto/os. Jak zawsze pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników i pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie. Rejestracji można dokonać do 25 września 2020 przez formularz dostępny tutaj lub wysyłając maila zawierającego imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu uczestnika oraz dane do faktury/nazwę instytucji na adres joanna.jankowska@inicjatywa.eu. Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ